Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dominika Boroń

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop macierzyński w semestrze zimowym 2014/15
W sprawach pilnych: missborogne46@gmail.com

Adres

Zakład Filozofii Współczesnej, pok. 111
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-036 Lublin

Działalność naukowa

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Zainteresowania naukowe:

 • Historia filozofii współczesnej;
 • Filozofia egzystencjalna;
 • Problemy komunikacji egzystencjalnej

Konferencje:

 • Symposium on Humanities in the 21st Century, Oxford, 24-25.03.13, Harris Manchester College.

Książki:

 • Zagadka przemiany. Transformacja jaźni w dziele Sörena Kierkegaarda, Lublin: UMCS, 2011, ss. 216

Artykuły:

 • Podmiotowość jako cel poznania filozoficznego w oparciu o koncepcje S.Kierkegaarda i S. I. Witkiewicza, w: „Studia nad ideą podmiotowości człowieka”, Lublin 1999
 • Rola osobowości w filozofii na przykładzie dzieła Sorena Kierkegaarda, w: „Rekonesanse filozoficzne”, Lublin 1999
 • Kłopoty z pojęciem nicości, w: „Dylematy racjonalności”, t. I , Lublin 2001
 • Modlitwa ateisty. Koncepcja wiary filozoficznej K. Jaspersa w dziele Wiara filozoficzna wobec objawienia, w: „Colloquia Communia”, Toruń, styczeń-czerwiec 2003
 • Paradoksy racjonalnego umysłu wobec czasu. Jednostka wobec własnej przeszłości w pismach S. Kierkegaarda i J. P. Sartre’a, w: „Dylematy racjonalności”, t. II, Lublin 2007
 • The Re-Awakening of the Humanistic Thinking: How to Help Today’s Students to Find Joy in Humanities Once More. An Interdisciplinary Project [w:] "Journal of Teaching and Education", Vol. 1, No. 7, 2012, ISSN: 2165-6266, UniversityPublications.net
 • Antropologia filozoficzna jako klucz do liberalnego konserwatyzmu. Odo Marquard jako spadkobierca Edmunda Burke’a? [w:] Filozofia Polityki Współcześnie, pod red. Jolanty Zdybel i Lecha Zdybla (seria Universitas pt. Filozofia Współczesna, pod red. Marka Hetmańskiego)
 • On The Need of Humanistic Preparatory Courses In Business and Technical Schools [w:] MakeLearn Proceedings, 2012, s. 703-709.