Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Barbara Targońska

mgr Barbara Targońska
Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
(+48) 81 537 25 04
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.centrum.umcs.pl/

O sobie

Absolwentka studiów magisterskich matematyki (Wydział Mat.-Fiz.-Chem., specjalność metody numeryczne i programowanie) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów „Projektowanie i programowanie aplikacji w Javie” również na UMCS.

Doświadczenie zawodowe w branży IT: OPPM w Lublinie, DAEWOO Lublin, Wykładowca Baz Danych  ZSE im. A. i J. Vetterów.

Od 2002 roku zatrudniona na UMCS w EKPiUU. Autorka aplikacji bazodanowej do obsługi studiów doktoranckich i procesu rekrutacji na potrzeby Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Obecnie pracuje w Centrum Europy Wschodniej - zarządzanie infrastrukturą informatyczną CEW (administrator strony internetowej http://www.centrum.umcs.pl/ ).

23 lutego 2017 roku, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej o nadaniu odznaczeń, została uhonorowana „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

  • Administrator portalu internetowego http://www.swe.umcs.pl/, Studia Wschodnioeuropejskie, realizowanego w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Publikacja wykładów "Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej poprzez cykl wykładów europeistycznych w EKPiUU" http://www.wyklady.ekpu.lublin.pl/ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC; Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina; INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.

  • Innowacje organizacyjne i wykorzystanie informatyki w zarządzaniu-najlepsze praktyki (PFOWRG"OIC Poland")
  • Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu firmą ( KUL)
  • Fast Track to PowerBuilder, Building Object-Oriented Applications in PowerBuilder (InfoViDE)
  • Projektowanie relacyjnych Baz danych, INFORMIX-SQL (PRO-HOLDING Unix Group).