Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Świeca

prof. dr hab. Andrzej Świeca
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
+48815376849
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs.pl/pl/zaklad-geografii-regionalnej-i-turyzmu
1761.htm

Adres

Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Dzieciństwo oraz lata szkolne spędził w Ulanowie (woj. podkarpackie). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia geograficzne ukończył w roku 1974 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na podstawie pracy pt. "Warunki rozwoju procesów denudacji gleb w okolicach Ulanowa" napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Maruszczaka.


Działalność naukowa

Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1973 roku.

W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk geograficznych (rozprawa pt. "Procesy denudacji w północnej części Pagórów Chełmskich"; promotor profesor Henryk Maruszczak), a w roku 1999 - doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii na podstawie rozprawy "Wpływ czynników antropogenicznych na rzeczny odpływ roztworów i zawiesin na międzyrzeczu Wisły i Bugu". 

Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany został postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r.

Kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS. W studiach badawczych podejmował zagadnienia mieszczące się w nurtach: geomorfologia dynamiczna, ochrona środowiska, geografia społeczno-ekonomiczna i geografia turyzmu.

Efektem działalności naukowo-badawczej jest dorobek publikacyjny liczący 180 pozycji. Jako ekspert i koordynator uczestniczył w projektach o charakterze badawczym i wdrożeniowym związanych z rozwojem i funkcjonowaniem turystyki w regionie lubelskim.

Uczestnik ekspedycji i warsztatów naukowych do: Mongolii (1978), Egiptu (2002), Tunezji (2004), Maroko (2006), Grecji (2007), Tajlandii, Laosu i Kambodży (2008), Peru, Chile i Boliwii (2009). 

Od 2002 r. wykładowca w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. W latach 2002 - 2010 wykładowca w Katedrze Turystyki i Hotelarstwa Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.