Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Świderska

dr Joanna Świderska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
+48 81 537 52 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.bankowosc.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

wtorek 09.45 - 11.15 (pok. 701)
czwartek 08.15 - 09.45 (zdalnie)
MS Teams, kod zespołu: 94s5ix9


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714
20-031 Lublin

O sobie

  • miejsce urodzenia: Lublin
  • Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie, profil matematyczno-fizyczny
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: Ekonomia - praca magisterska "Problemy prywatyzacji przedsiębiorstw w drodze odpłatnego korzystania z mienia" (magister ekonomii)
  • rozprawa doktorska "Quasi-fundusze venture capital jako sposób finansowania rozwoju gospodarczego" (doktor n.e.) - wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii: Prace doktorskie – październik 2008

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

  • bankowość
  • private equity/venture capital
  • makroekonomia

Monografie i redakcja naukowa

Działalność organizacyjna

         related

Europejski Certyfikat Bankowca
The European Foundation Certificate In Banking (ECB EFCB)

          related Dyplomowany Pracownik Bankowy
Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych 
   
  • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności" - 27-28 kwietnia 2015 r.
  • Koordynator Konferencji "50 lat Wydziału Ekonomicznego UMCS" - listopad/grudzień 2015 r.