Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Świderska

dr Joanna Świderska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
+48 81 537 52 57
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.bankowosc.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

wtorek 11.15 - 13.15

środa 11.15 - 13.15 (co dwa tygodnie)
26.02, 11.03, 25.03, 08.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06 

środa 13.00 - 15.00 (co dwa tygodnie)
04.03, 18.03, 01.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06

Adres

Instytut Ekonomii i Finansów
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714
20-031 Lublin

O sobie

  • miejsce urodzenia: Lublin
  • Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie, profil matematyczno-fizyczny
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: Ekonomia - praca magisterska "Problemy prywatyzacji przedsiębiorstw w drodze odpłatnego korzystania z mienia" (magister ekonomii)
  • rozprawa doktorska "Quasi-fundusze venture capital jako sposób finansowania rozwoju gospodarczego" (doktor n.e.) - wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych w kategorii: Prace doktorskie – październik 2008

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

  • bankowość
  • private equity/venture capital
  • makroekonomia

Monografie i redakcja naukowa

Działalność organizacyjna

         related

Europejski Certyfikat Bankowca
The European Foundation Certificate In Banking (ECB EFCB)

          related Dyplomowany Pracownik Bankowy
Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych 
   
  • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności" - 27-28 kwietnia 2015 r.
  • Koordynator Konferencji "50 lat Wydziału Ekonomicznego UMCS" - listopad/grudzień 2015 r.