Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Szabała

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Telefon
5376336
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Informuję, iż w semastrze letnim 2020/2021 konsultacje odbywają się online w formie videokonferencji i/lub mailowo (środa 11.00-13.00). Preferowany sposób konsultacji zgłaszają studenci dzień wcześniej (mailowo): szabalabeata@poczta.umcs.lublin.pl  

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

 1. Zasoby osobiste i społeczne dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 2. Poczucia jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 3. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 4. Przystosowanie do życia z nabytą niepełnosprawnością wzrokową

Najważniejsze publikacje 

 1. Szabała B. (2009) Rodzina dziecka z cukrzycą. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 186.
 2. Szabała B. (2010) Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 162  (współautorzy: M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, M. Parchomiuk, D. Osik-Chudowolska).
 3. Szabała B. (2010) Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 426 (współautorzy: M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski,  M. Parchomiuk).
 4. Szabała B. (2012) (red.) Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. T.1. Przyczyny – konsekwencje – przeciwdziałanie. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 257 (współredaktor M. Parchomiuk).
 5. Szabała B. (2012) Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 255 (współautor M. Chodkowska).
 6. Szabała B. (2017) Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową. Struktura
  i uwarunkowania. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 409.