Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Szabała

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

we wrześniu można ze mną spotkać się:


a) stacjonarnie - 21.09 (7.30-8.30); 25.09 (10.00-11.00)


b) zdalnie - 21.09 (19.00-20.00); 25.09 (19.00-20)


Osoby zainteresowane konsultacjami w formie zdalnej są proszone o wcześniejszy kontakt mailowy (dzień wcześniej) 


Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43 (p. 315) 20-612 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Szabała B. (2015) Poczucie sensu życia w kontekście radzenia sobie w sytuacjach trudnych młodych dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową.  „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, nr 4(30), s. 55-72.

Szabała B. (2016) Rola samooceny w kształtowaniu optymizmu osób słabowidzących. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 149-166.

Szabała B. (2017) Zasoby osobiste a niepełnosprawność sensoryczna. „Studia Edukacyjne”, nr 43, s. 223-245.

Szabała Beata (2019) Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w kulturze. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, nr 38(4), s. 41-58.

Szabała Beata (2019) Dorośli z niepełnosprawnością wzrokową w perspektywie pozytywnej - stan badań. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 58-69.

Szabała Beata (2020) Funkcjonowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością wzrokową - uwarunkowania i możliwości wspierania. „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 3(49), s. 63 -78.

Szabała Beata (2020) Osoby z niepełnosprawnością wzrokową na chronionym i otwartym rynku pracy - niektóre uwarunkowania. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 38, 70-82.

Szabała Beata (2020) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a samoocena osób słabowidzących. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 38, s. 100-116.

Szabała Beata (2021) Religijność dorosłych osób słabowidzących w kontekście struktury i uwarunkowań. „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 41, s. 198-215.

Szabała Beata (2022) Psychosocial resources of people with low vision. “Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, nr 41(2), s. 195–210.

Szabała Beata (2022) Strategie radzenia sobie ze stresem osób słabowidzących – rola przekonań na temat świata i własnej skuteczności. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 14(3), 41-60.

Szabała Beata (2022) Osoby z zaburzeniami psychicznymi w czasach nazizmu. Kontekst naukowy i spoleczno-polityczny eutanazji i sterylizacji oraz ich współczesne implikacje. "Pamięć i Sprawiedliwość", nr 2 (40), s. 322-342 (wsp. Monika Parchomiuk).

Szabała Beata (2022) Rodziny dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19. "Roczniki Pedagogiczne", nr 14(4), s. 151-172 (wsp. Monika Parchomiuk).

Szabała Beata (2022) Sytuacja dzieci z niepełnosprawnością w czasie edukacji i rehabilitacji zdalnej w okresie pandemii COVID -19 w świetle przeglądu doniesień badawczych. "Forum Pedagogiczne", nr 13(2), s. 215–231.

Szabała Beata (2023) Religijność osób niewidomych a kryzys w wartościowaniu. "Pedagogika Katolicka", nr 3, s. 79-92.