Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Surmacz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
Konsultacje

1. Konsultacje w semestrze letnim 2021/22: czwartek 11.30-13.30 na Teams. Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu uzyskania kodu dostępu.


2. Wykłady z Prawa międzynarodowego, I rok Bezpieczeństwo Narodowe, niestacjonarne. Terminy spotkań: 6.03.2022 - 10.10-13.15; 19.03.2022 - 8.30-11.30; 3.04.2022 - 10.10-13.15; 10.04.2022 - 8.30-10.55.


3. Wykład Prawo międzynarodowe publiczne: Stosunki międzynarodowe I rok - czwartek 9.40-11.10


4. Wykład prawo międzynarodowe publiczne: Bezpieczeństwo narodowe I rok: poniedziałek 14.40-16.10


Wykłady na platformie Teams. Kody wysłałam przez przedstawiciela roku.


5. Konwersatorium Organizacja i techniki służby zagranicznej: Stosunki międzynarodowe III rok spcjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe: wtorek 9.40-11.10 (pierwsze zajęcia 8 marca)


6. Konwersatorium Organizacja i techniki służby zagranicznej: Stposunki międzynarodowe III rok specjalność Studia regionu Pacyfiku: środa 9.40-11.10 (pierwsze zajęcia 9 marca).


Zajęcia na platformie Teams. Kody wysłałam przez przedstawiciela roku.


7. Seminaria licencjackie i magisterskie. Spotkania są w aplikacji Teams. Dla seminariów kontynuowanych kod dostępu taki sam jak w ubiegłym semestrze. Dla seminariów nowych prześlę po uzyskaniu listy seminarzystów.


 


 


 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe;

Profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Zainteresowania badawcze:

Współczesna dyplomacja – proces ewolucji dyplomacji, służba zagraniczna, dyplomacja publiczna, dyplomacja cyfrowa, dyplomacja aktorów niepaństwowych, paradyplomacja, dyplomacja Unii Europejskiej; polityka wschodnia Polski – w szczególności stosunki polsko-ukraińskie, Partnerstwo Wschodnie; polityka zagraniczna Ukrainy; międzynarodowy marketing terytorialny – tworzenie, zarządzanie i komunikowanie marki państwa, regionu, miasta.

Prowadzone zajęcia:

Prawo dyplomatyczne i konsularne;

Prawo międzynarodowe;

Podstawy stosunków międzynarodowych;

Organizacja i techniki służby zagranicznej;

Protokół dyplomatyczny;

Dyplomacja publiczna Polski;

Marka państwa;

Seminarium licencjackie i magisterskie.

Inne osiągnięcia:

Wybrane publikacje:

B. Surmacz, Instytucja dyplomacji w czasach zmiany [w:] Państwo w czasach zmiany, red. M. Pietraś, S. Michałowski, I. Hofman, Lublin 2018;

B. Surmacz, City Diplomacy, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, nr 1;

Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016;

B. Surmacz, Unia Europejska jako aktor dyplomatyczny [w:] Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2016;

B. Surmacz, Scenariusze stosunków polsko-ukraińskich. Próba weryfikacji [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, M. Malskyj, B. Surmacz, Lublin 2016;

B. Surmacz, New Technologies in Diplomacy [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Piórko, Cambridge 2016;

B. Surmacz, Dyplomacja na szczycie, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2016, nr 11(3);

B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji, Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015;

B. Surmacz, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowy model dyplomacji? [w:] W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, red. A. Dudek, Warszawa 2015;

B. Surmacz, Ewolucja struktur organizacyjnych polskiej dyplomacji w zakresie promocji Polski na arenie międzynarodowej [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: 1945–2000, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2015;

Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014;

B. Surmacz, „Dyplomacja” organizacji pozarządowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, nr 1(49);

B. Surmacz, Misje specjalne wysokiej rangi w praktyce dyplomacji Polski po 1989 roku [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014;

B. Surmacz, Wpływ nowych technologii na funkcje współczesnej dyplomacji [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014;

B. Surmacz, Celebrowanie orderów i odznaczeń [w:] Ordery i odznaczenia w III RP. Wybrane zagadnienia prawno-ustrojowe, red. P. Jakubowski, R. Tabaszewski, Lublin 2014;

Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013;

B. Surmacz, Kto jest dziś dyplomatą [w:] Nowe oblicza Dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013;

B. Surmacz, „Ambasady regionów” – przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2013;

B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietras, Warszawa 2013;

B. Surmacz, Analiza zmian struktury organizacyjnej MSZ Polski po 1989 r. [w:] Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kruk, Łódź 2013;

B. Surmacz,  Ukraina: aspiracje, ograniczenia, nadzieje [w:] Polityka zagraniczna: aktorzy, strategie, potencjały, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011;

B. Surmacz, Dyplomacja niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Lublin 2010;

B. Surmacz, Ewolucja polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010;

B. Surmacz, Dyplomacja w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, Dyplomacja w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008;

B. Surmacz, Stosunki Ukrainy z Polską [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś i T. Kapuśniak, Lublin 2007;

B. Surmacz, Służba dyplomatyczna i konsularna [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006;

B. Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002;

B. Surmacz, Wiedza o społeczeństwie, … .

Pełnione funkcje:

2019 – Redaktor Naczelna Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej;

2018 – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej;

2016 – 2019 – Prodziekan do spraw kształcenia na Wydziale Politologii UMCS.

Działalność naukowa: