Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewelina Streit-Browarna

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop wychowawczy

O sobie

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCs w Lublinie;w 2014 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; od 2012 r. asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Administracyjna sprawa egzekucyjna" pod kierunkiem naukowym dra hab. Janusza Niczyporuka, prof. nadzw. UMCS; od 2014 r. adwokat Izby Adwokackiej w Rzeszowie - partner w Kancelarii Adwokackiej dr H. Streit, E. Streit-Browarna Spółka Partnerska z siedzibą w Jarosławiu