Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:


Wtorek, 8.00 - 9.30


Środa, 8.00 - 9.30


pok. 123

Działalność naukowa

                                  Publikacje 2011-2017

Monografie:

"Sienkiewicz globalny". Lublin 2017. Wydawnictwo UMCS.

"Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej". Lublin 2016. Wydawnictwo UMCS.

"Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie polskiej". Lublin 2015. Wydawnictwo UMCS.

"Macedonia w prasie polskiej (1903-1914)". Lublin 2014. Wydawnictwo UMCS.

"Publicystyka polityczna w Polsce (1926-1939)". Warszawa 2012. Wydawnictwo DiG.

""Setna rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej". Lublin 2012. Wydawnictwo UMCS.

"Titanic". Recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912)". Lublin 2012. Wydawnictwo UMCS.

"Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej (Korespondencje wojenne i komentarze prasowe)". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

 

Artykuły:

"Recepta na Rosję. Obrazy zachowań Finów w prasie warszawskiej przed I wojną światową" (w:) "Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku", red. A. Jarzyna, Z. Kopeć. Poznań 2014, s. 13-43. Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

"Altermocarstwowość", (w:) "Sen o potędze. Bezpieczestwo. Suwerenność. Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939", red. E. Maj i in. Lublin 2014, s. 555-568. Wydawnictwo UMCS.

"Po zamachu majowym. Młot postzależności w walce politycznej", (w:) ""(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś", red. H. Gosk, E. Kraskowska. Kraków 2013, s. 93-113. Wydawnictwo Universitas.

"Kinetyka". Rysunek i fotografia sprzed stulecia (Kod Monte Carlo)", (w:) "Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych", red. K. Wolny-Zmorzyński i in. Warszawa 2013, s. 15-34. Wydawnictwo Poltext.

"Afryka w podróżopisarztwie Stanisława Bełzy", (w:) "Wokól "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści", red. J. Axer, T. Bujnicki. Kraków 2012, s. 191-215. Wydawnictwo Universitas.

"Pulkownik Redl. Polityczne wątki afery w prasie polskiej". "Balcanica Posnaniensia" 1912, T. XIX, s. 249-286.

"O "Chimerze Andrzeja Struga", (w:) "Andrzej Strug", red. K. Stępnik, M. Gabryś. Lublin 2011, s. 41-53 Wydawnictwo UMCS.

 

Współredakcja książek:

"Sesacja w dwudziestoleciu międzywojennym (Prasa, literatura, radio, film)". Lublin 2012. Wydawnictwo WSPiA.

"Jacek Malczewski i symboliści". Lublin 2012. Wydawnictwo UMCS.

"Polityka historyczna w literaturze polskiej". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

"Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

"Komunikowanie się Polakow w okresie II wojny światowej". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

"Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

"Andrzej Strug". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.

"Aleksander Świętochowski". Lublin 2011. Wydawnictwo UMCS.