Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Wacława Starzyńska

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709220878c28a047390422/current
Konsultacje

W okresie lipiec-wrzesień dyżury odbywają się po uprzednim umówieniu się przez rozmowę telefoniczną:


W celu odbycia konsultacji proszę dzwonić pod nr. 507 011 209

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- Statystyka ekonomiczna

- Rynek zamówień publicznych

- Metody ilościowe w logistyce

 


Działalność naukowa

Projekt:

2018-2020 – uczestnik projektu „Współpraca nauki z interesariuszami zamówień publicznych i uczestnikami projektów PPP a innowacyjność ofert” DIALOG 0260/DLG/2018/10, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ostatnie publikacje:

2020 - Redakcja naukowa monografii - Współpraca: sektor publiczny – nauka – biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

2020 - Innowacyjne zamówienia publiczne z perspektywy podmiotów zamawiających [w:] Współpraca: sektor publiczny – nauka – biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne, s.11-22

2019 - Innovative Procurement in Poland in the Light of the Report on the Evaluation of Public Procurement Functioning after the Amendment of the Public Procurement Law of 2016 [w:] Folia Oeconomica Stetinensia

2019 - Tools Conductive to the Innovative Public Procurement and Developing Public-Private Partnership [w:] Subsydiarność - aspekty ekonomiczne i społeczne, s. 161-173

2018 - Źródła finansowania działaności innowacyjnej przedsiębiorstw logistycznych w Polsce w latach 2010-2016 (Starzyńska D., Starzyńska W.) [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, s.57-67

2018 - Pomiar i ocena zmiennych stosowanych jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych na dostawy i usługi [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt3, Część II, s.229-242

2018 - he Public Procurement and Innovativeness of Economy. The Perspective [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, s.103-112

2017 - Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Tubisz R., Staryńska W.) [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s.411-421