Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Ryszard Sołowiej

Stanowisko
zastępca kanclerza
Jednostki
PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. OGÓLNYCH
Funkcje
Zastępca Kanclerza
Telefon
81 537 53 07
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin