Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Sobolewski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FUNKCJI ANALITYCZNYCH
Telefon
815 376 112
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek  12.00 - 14.00, 
Środa  9.30 - 10.30,
pok. 704, bud. C

Adres

WMFiI, Instytut Matematyki, bud. C
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin