Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Irma Słomczyńska

dr hab. Irma Słomczyńska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2022/2023:


poniedziałek, godz. 09.00-11.00;


wtorek, godz. 09.00-10.00


Forma zdalna poprzez MS Teams (ea790qb)


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: islomczy@interia.pl


Kody do zajęć zdalnych:


Seminarium licencjackie ST - y96gb9r


Seminarium licencjackie NST - 7nceo6o


Seminarium magisterskie NST - vm2ukhm


Research design and methodology in PS - gvptuyo


Academic Writing - jqqlj2c


Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa państwa - 2kqxlfj


 


 


 


 

O sobie

Wykształcenie:

2018.VI.19 – stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2006.XI.03 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wybrane publikacje:

Monografie

  • Europejska polityka kosmiczna, Lublin 2017, ss. 620.
  • Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Lublin 2011, ss. 262, (współautor – Paweł Frankowski).
  • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin 2007, ss. 408.

Artykuły naukowe

  • Governance within European Space Policy, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2020, vol. 14, s. 267-286, DOI: 10.14746/rie.2020.14.18.
  • Strategic space autonomy for EU political and security goals. Evolution of organisational capacity, „Przegląd Europejski” 2020, vol. 2020, no. 4, s. 25-35, DOI:10.31338/1641-2478pe.4.20.2.
  • European Space Security and Regional Order, [w:] Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security, red. P. Frankowski, A. Gruszczak, London 2018, s. 23-42.
  • Patrolling Power Europe: the Role of Satellite Observation in EU Border Management, [w:] EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, red. R. Bossong, H. Carrapico, Heidelberg 2016, s. 65-80, (współautor – Paweł Frankowski).
  • Bezpieczeństwo kosmiczne w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Zając et al., Warszawa 2015, s. 229-240.

Kontakt:
e-mail: islomczy@interia.pl