Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


  Moje konsultacje w semestrze zimowym r. ak. 2018/19. 


Wtorek 12.50-135; czwartek 12.05-13.00.


 


UWAGA: proszę o powiadomienie o zamiarze przybycia na konsultacje - w określonym terminie - mailem (krzysztof.skupienski@umcs.pl) lub tel. 69170554


 


 


 

Adres

pokój nr 220, budynek "Stara Humanistyka"
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Lublin

Działalność naukowa

Dyplomatyka - nauka o dokumencie i dokumentacji.

Nauka o archiwach - archiwistyka

Records Management

Heraldyka

Dzieje biurokracji