Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020 r


Środa 10.30-11.30


Czwartek 12.10-13.10


 


 


UWAGA: proszę o wcześniejsze (min. 1 dzień) powiadomienie o zamiarze przybycia na konsultacje: mailem (krzysztof.skupienski@umcs.pl), na FB lub SMS na tel. 69170524 


 


 


 


 


 

Adres

pokój nr 220, budynek "Stara Humanistyka"
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Lublin

Działalność naukowa

Dyplomatyka - nauka o dokumencie i dokumentacji.

Nauka o archiwach - archiwistyka

Records Management

Heraldyka

Dzieje biurokracji