Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Hans-Jörg Schwenk

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
081-537-26-15
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 13.00-14.30 oraz po wcześniejszym umówieniu się, gab. 513

O sobie

Wykształcenie

10/79-09/80 - Institut International d’Etudes Françaises na Université des Sciences Humaines de Strasbourg: świadectwo ukończenia: Diplôme d’Etudes Françaises, Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises

10/80-09/81 - Wydział Psychologii na Université Louis Pasteur de Strasbourg

10/81-05/87 - Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Saarlandu: świadectwo ukończenia: tytuł tłumacza dyplomowanego

02/86-04/86 - pobyt studyjny w Instytucie Puszkina w Moskwie w charakterze kierownika delegacji studenckiej

06/87-07/91 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Saarlandu w następujących dziedzinach:

-językoznawstwo słowiańskie

-filologia wschodnio- i zachodniosłowiańska

-zarządzanie zasobami informacyjnymi

-romanistyka

-niemiecki jako język obcy

-lingwistyka komputerowa

09/89-01/90 - pobyt badawczy w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Wołgogradzie (w katedrach: Rusycystyki, Romanistyki i Niemieckiego jako Języka Obcego)

24.06.1991 - Doktorat na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Saarlandu

08.07.2008 - Habilitacja na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie językoznawstwa

14.03.2012 - uchwała Rady Wydziału Humanistycznego UMCS o nadanie tytułu profesora

18.04.2013 - mianowanie profesorem tytularnym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Stypendia

10/79-07/91 - Stypendium Fundacji Pomocy w Zdobyciu Wykształcenia zarządzanej przez Związki Zawodowe „Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko”

09/88-09/90 - Stypendium doktoranckie ze środków przewidzianych przez Ustawę o Wspieraniu Absolwentów Szkół Wyższych Saarlandu

09/89-01/90 - Stypendium zagraniczne Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Działalność zawodowa

Semestr zimowy 86/87 - semestr letni 92:

Praca na Uniwersytecie Saarlandu na następujących stanowiskach:

-Wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i w Instytucie Slawistyki

-Koordynator planu studiów w Instytucie Slawistyki

-Uczestnik projektu „Nauczanie Języków europejskich dla Dorosłych” (odpowiedzialny za języki słowiańskie)

Praca w charakterze tłumacza pisemnego i ustnego na zlecenie Rządu Saarlandu, Instytutu Stosowanych Nauk o mediach w Saarlandzie oraz Instytutu Zoologii Uniwersytetu Saarlandu 

01.05.92-30.04.97:

Praca na Uniwersytecie im. Otto Friedricha w Bamberdze na stanowiskach:

-Pracownika naukowego w centrali projektu Atlas Linguarum Europae (ALE)

-Wykładowcy językoznawstwa słowiańskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej

01.09.94-30.04.97:

Praca w ramach umowy o dzieło w charakterze nauczyciela języków obcych, tłumacza pisemnego i ustnego w Europejskiej Szkole Języków Obcych w Bamberdze

01.05.97-30.09.97:

Praca (zatrudnienie stałe) w charakterze lektora w Europejskiej Szkole Języków Obcych w Bamberdze

01.10.97-30.09.02:

Praca w charakterze lektora Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 

01.10.02-30.11.02:

Praca na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

01.12.02-30.09.08:

Praca na stanowisku starszego wykładowcy (do 30.09.03) i adiunkta w Katedrze Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego; dodatkowo praca jako sekretarz redakcji Kwartalnika Neofilologicznego (do 31.12.05) oraz wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Białymstoku (01.10.03-30.09.08) 

01.10.05-30.09.09:

Sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG)

01.10.08-30.09.09:

Zastępca Kierownika Katedry Teorii Języków i Akwizycji Językowej UW

Pełnomocnik Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych do spraw współpracy z zagranicą UW

Kierownik sekcji niemieckiej w Katedrze Języków Specjalistycznych UW 

od 01.10.08:

Praca na stanowisku profesora w Katedrze Filologii Angielskiej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie

od 01.10.09:

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Germańskiego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wykaz publikacji (pełny wykaz publikacji znajduje się w załączniku)Załączniki