Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Sadowski

dr Paweł Sadowski
Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
81-537-57-30
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr zimowy 2018/19: czwartek 11.30 - 13.00 pok. 9 parter, "Mała Chemia"

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Chemia związków kompleksowych

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

1. W. Ferenc, B. Cristóvao, J Sarzyński, P.Sadowski “Complexes of the selected transitions metal ions with 4-methoxycinnamic acid” J. Therm. Anal. Colorim. 110 (2012) 739-748. DOI 10.1007/s10973-011-1935-5.

 2. W. Ferenc, P. Sadowski, B. Cristóvão, J. Sarzyński “Investigation of some physicochemical properties of 4-nirtocinnamates of lanthanides(III)” J. Chil. Chem. Soc. 58 (2) (2013) 1753 - 1758

 3. W. Ferenc, P.Sadowski, B. Tarasiuk, B. Cristóvão, A. Drzewiecka-Antonik, D. Osypiuk, J. Sarzyński „Complexes of selected metal ions with 4-oxo-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}but-2-enoic acid: Synthesis, structure and magnetic properties” J. Mol Struct. 1092 (2015) 202 – 210.

 4. W. Ferenc, P.Sadowski, Cherif Ben Nasr, D. Osypiuk, B. Tarasiuk, B. Cristóvão „Właściwości kompleksów Cu(II) z wybranymi ligandami organicznymi” Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2016, T. 1, 82 - 86