Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Rybałt

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
081-5375280
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/instytut-kulturoznawstwa-umcs
8277.htm
Konsultacje

pokój 317  (stara humanistyka)


czwartek 16.15-18.15


 

O sobie

         Pisanie o sobie raczej nie należy do rzeczy, które sprawiają mi jakąkolwiek przyjemność. Jako osoba, która na co dzień zajmuje się XVI-wiekiem, mam wobec form wirtualnego przedstawiania się wrażenie, być może mylne, przekraczania granicy stosowności, czyli decorum, jakby powiedziano w Renesansie.

        Pasjonuje mnie naprawdę XVI-wieczna Wenecja, a w zasadzie życie artystyczne Wenecji tego czasu. Żywię  głębokie przekonanie, że artyści tego czasu bardzo odważnie poszukiwali i wyrażali swą samodzielność intelektualną zwłaszcza wobec doraźnych interesów politycznych. Mam nadzieję, że uda mi się to udowodnić w rozprawie habilitacyjnej, której temat winien brzmieć Malarz rei publicae. Jacopo Tintoretto wobec religii obywatelskiej Wenecji XVI-wieku.

 

         Poza tym interesują mnie stosunki polsko-ukraińskie, a raczej ich protagoniści, którzy szukali zrozumienia racji narodowych obu stron w różnych konfliktach historycznych. 


Działalność naukowa

EDUCATION

2006 – PHD, Marie Curie Skłodowska University (Lublin, Poland); dissertation topic  “Benedetto Croce’s Absolute History”

1992-2000 – Dottore in lettere „La Sapienza” University (Rome); dissertation topic „Tintoretto and patronage of Scuola Grande di San Rocco”

1988-1990 – Lublin Catholic University (Poland); Art History Department

TEACHING and RESEARCH

2000 − present Docent at Marie Curie Skłodowska University (Lublin, Poland), Department of Cultural Studies

2014 – Ukrainian Catholic University; (Lviv Ukraine)

2007 – University of Milan (Italy); 4 lectures on Ukrainian Culture

2004 – Udine State University (Italy); 6 lectures on Ukrainian Culture

2004 – research fellowship at The Institute of Don Luigi Sturzo (Rome)

2001-02 – Lviv State University (Ukraine); 4 semesters on Italian art

SELECTED PUBLICATIONS

E. Rybałt, Clemente VIII e i vescovi ucraini all’epoca dell’Unione di Brest, inG. De Rosa, F. Lomastro ed., L’Eta’di Kiev e la sua eredita’ nell’incontro con l’Occidente, seria: Media et Orientalis Europa, t. 1, Roma 2003, pp. 195-214.

Є. Рибалт, Sacra conversazione – діалог справжній чи уявний?, “Людознавчі студії”, 7(2003), pp. 123-132.

Є. Рибалт, Мазепа в польській іконографії і історіографії, in G. Siedina ed., Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, societa’, Alessandria 2004, pp. 301-314.

E. Rybałt, La carestia in Ucraina nel contesto della politica polacca di normalizzazione dei rapporti polacco-ucraini, in G. De Rosa, F. Lomastro, ed., La morte della terra. La grande “carestia” in Ucraina 1932-33, Roma 2004, pp. 205-215.

E. Rybałt, Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Przyczynek do problemu stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Jerzego Giedroycia, in S. Nowinkowski, R. Stobiecki ed., Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, Łódź 2005, pp. 69-80.

E. Rybałt, Przedstawienie „Mądrości Bożej” jako „Niepokalanego Poczęcia” w ikonie św. Sofii w Kijowie, in S. Batruch, R. Zilinko ed., Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Lublin 2005, pp. 127-133.

Є. Рибалт, Шевченко поміж академізмом та романтизмом, in “Сучасність”, 2  (2005), pp. 138-144.

E. Rybałt, Про польський прометеїзм у політиці і літературі, in W. Moskovich, S. Nikolova ed., Messianic Ideas in Jewish and Slavic Cultures, vol. 18, Jeruzalem-Sofia 2006, pp. 158-163.

E. Rybałt, L’Ucraina religiosa nelle arti figurative e nell’architettura, in L. Vaccaro ed., Storia religiosa dell’Ucraina, Milano 2007, p. 489-509.

E. Rybałt, Il neobizantinismo tra Kiev e Leopoli: La Cattedrale di San Vladimiro e la chiesa della Trasfigurazione, in M. G. Bartolini, G. Brogi Bercoff ed., Kiev e Leopoli. Il “testo” culturale, Firenze 2007, pp. 165-173.

E. Rybałt, Kijowska ikona Mądrości Bożej jako źródło inspiracji ekumenicznych, “Ethos”, 81 (2008), pp. 117-124.

E. Rybałt, Przyczynek do ukraińskiej historiografii ugody hadziackiej z 1658 roku, in T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski ed., 350-lecie Unii Hadziackiej, Warszawa 2008, pp. 695-703.

E. Rybałt, I luoghi della memoria e del culto di san Carlo Borromeo in Polonia tra il XVI e il XIX secolo, in M. L. Frosio - D. Zardin ed., Carlo Borromeo e il cattolicesimo dell'età moderna. Nascita e fortuna di un modello di santità,Roma, 2011, p. 395-416;

E. Rybałt, Ricordo di Henryk Damian Wojtyska, ibid., p. XV-XVI.

E.Rybałt, Geneza ikonografii maryjnej na wybranych przykładach warszawskich figurek przydrożnych, in J. Adamowski, M. Wójcicka ed., Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki     społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Lublin 2011, p. 209-217.

E. Rybałt, “Et Dolores tantquam parturientis habens”. O przedstawieniach “Ukrzyżowania” w weneckim malarstwie szesnastego wieku, “Ethos”, 30(2017), pp. 245-259.

E. Rybałt, Jacopo Tintoretto i Vittore Trincavello – malarz i lekarz w bractwie św. Rocha w Wenecji, “Medycyna Nowożytna” 24/1(2018), pp. 111- 124.