Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wiesław Podkościelny

dr Wiesław Podkościelny
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
81 537 56 74
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/

O sobie

1981 - Tytuł magistra

1996 -  Stopień doktora

1984 -  Nagroda Zespołowa I-go stopnia MNSzWiT „Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych – Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji światłowodów gradientowych”.

1988 -  Państwowa Nagroda Zespołowa II-go stopnia w dziedzinie techniki „Za wyniki badań związanych z technologiami wytwarzania światłowodów ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce krajowej”.

1988 - Wojewódzka Nagroda  I-go stopnia „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki”.

1988-90 - Udział jako specjalisty ze strony Polski w zakresie światłowodowych powłok , na forum JSSSTJ (Jednolity System Światłowodowych Środków Transmisji Informacji).

1998 - Nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych ,,Polski Nobel"-nagroda zespołowa

2012 -   Przewodniczący KO i członek KN XIV Konferencja Światłowody i ich zastosowania 09-12.10 2012 Lublin-Nałęczów,

2015 - Przewodniczący KO i członek KN -16th Conference on Optical Fibers and Their Applications  XVI Konferencja Światłowody i ich zastosowanie, oraz  IV Szkoła „Technologia Światłowodów” Lublin – Nałęczów 22-25.09.2015.

2018 – Nagroda Naukowa „Marii Curie” dla zespołu za Rozwój technologii światłowodów ze szkła krzemionkowego i polimerowych oraz współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym województwa lubelskiego


Działalność naukowa

Udział w projektach badawczych:

Dr Wiesław Podkościelny zdobył niezwykłą wiedzę i doświadczenie w zakresie wytwarzania, właściwości oraz końcowych parametrów włókien światłowodowych  poprzez udział w licznych projektach badawczych m.in.:

1-„EADS Foundation Collaboration Research Agreement” („Umowa o Współpracy zawarta przez Fundację Foundation d’Entreprise EADS, Finansowanie Programu Badawczego”).  Projekt finansowany przez Fundację EADS (Francja). Koordynator projektu: Prof. Xavier Coqueret (Uniwersytet w Reims)

2- Grant KBN nr 4T08D03122 ( prof. dr hab. Jan Rass)

3- grant 8.04529101 (prof. dr hab. A. Waksmundzki)

4- 8T11D02808 (prof. dr hab. Jan Rass)

5-  Resortowy Program Badawczo- Rozwojowy RR I 02 “ROZWÓJ TECHNOLOGII  ŚWIATŁOWODÓW  1986-1990” (prof. dr hab. A. Waksmundzki)

6- POIG, 1.3

7- EIT+“Polimerowe Światłowody mikrostrukturalne” – projekt badawczy realizowany na zlecenie EIT+ w ramach POIG

 Prowadził prace badawcze nad technologią światłowodów  w ramach Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR .I. 02. (Prof. Andrzej Waksmundzki) „Rozwój Technologii Światłowodów w Polsce 1986-1990” , IV grupę – stanowiły badania nad surowcami organicznymi dla: a– technologii światłowodów polimerowych, b– otrzymywania osłon ochronnych na włókna.

Prowadzi prace badawcze w projektach realizowanych  w Pracowni Technologii Swiatłowodów.

Doświadczenie i dorobek naukowy przejawiają się w ponad 70 publikacjach, artykułach naukowych, komunikatach, 10 patentach i zgłoszeniach patentowych.