Jednostki i pracownicy - książka adresowa

lek. wet. Jerzy Płatakis

Telefon
(81)533-27-42, (81)533-86-27; centrex 65-16, 65-13
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/student.htm
Konsultacje

Pion Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CKiOS 
Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów
e-mail: jerzy.platakis@mail.umcs.pl

od poniedziałku do piątku:
      9.00 - 14.30  
(obsługa wyłącznie zdalna - do odwołania)


akademik@poczta.umcs.lublin.pl lub akademik@umcs.pl- adres do korespondencji dotyczącej problematyki domów studenckich (poza eksploatacją, remontami, inwestycjami)


stypendia@poczta.umcs.lublin.pl lub stypendia@umcs.pl - adres do korespondencji dotyczącej problematyki pomocy materialnej (stypendia socjalne, specjalne, stypendia rektora, zapomogi)


 


 


 


 


 

Adres

ul. Czwartaków 13 pok. 6
20-036 Lublin

O sobie

◊ pracownik Zespołu ds. świadczeń dla studentów i doktorantów
    Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CKiOS
:
- obsługa spraw stypendialnych uczelni w zakresie świadczeń pomocy materialnej
   dla studentów i doktorantów
- obsługa działalności Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
- obsługa administracyjna Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich
- obsługa informacyjna dotycząca świadczeń pomocy materialnej dla studentów
   i doktorantów przyznawanych na uczelni (również dla obcokrajowców)

◊ członek Komisji Stypendialnej  (Zespół ds. Stypendium Rektora dla Doktorantów)

◊ zastępca prezesa Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS

 


Ogłoszenia

Wnioski (z załącznikami) o przyznanie pomocy materialnej:
→ STYPENDIA SOCJALNE wraz ze ZWIĘKSZENIEM ICH WYSOKOŚCI
→ STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
→ ZAPOMOGI,

→ STYPENDIA REKTORA DLA STUDENTÓW,
→ STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW,

→ ODWOŁANIA do Odwoławczej Komisji Stypendialnej od decyzji Komisji Stypendialnej (dotyczące powyższych form pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendiów rektora dla studentów i dla doktorantów)
                                   należy SKŁADAĆ WE WŁASNYM DZIEKANACIE.

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI (rekrutacja przed 2019/20!) W roku akademickim 2020/2021 wnioski o świadczenia o charakterze socjalnym i o przyznanie stypendium rektora wraz z zeskanowanymi załącznikami w formatach JPG, PDF i PNG na  wszystkich wydziałach należy składać za pomocą platformy internetowej USOSweb; szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w stosownych dziekanatach i na witrynie UMCS.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej:
                   →
dotyczące STYPENDIÓW REKTORA DLA STUDENTÓW, 
                   →
dotyczące STYPENDIÓW REKTORA DLA DOKTORANTÓW,
                                       NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH DECYZJI

powinno się SKŁADAĆ W BIURZE SPRAW STUDENCKICH  - Zespół ds. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  (Dom Studenta UMCS "Helios" pok. 6, w godzinach obsługi; do wniosku należy załaczyć kopię decyzji wraz z datą jej odbioru i podpisem odbierającego; wnioski można składać wyłącznie korespondencyjnie za pośrednictwem klasycznej poczty).