Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Sosik

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Uprzejmie informuję, że w dniach 7, 14, 21, 28 lutego br. przebywam na urlopie wypoczynkowym.


W pozostałych dniach konsultacje odbywają się na bieżąco – po uzgodnieniu terminu drogą mailową.

O sobie

Radca prawny, doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego na UMCS w Lublinie.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2015), filologii angielskiej na Wydziale Neofilologii UW (2014) oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Puławach (2014).

W styczniu 2020 r. obronił pracę doktorską pt. "Obrona konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze". W 2020 r. ukończył kurs prawa amerykańskiego – University of Pennsylvania Law School w Filadelfii.

W 2021 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki przed Komisją Egzaminacyjną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. 

Od 2022 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.


Działalność naukowa

Profil naukowy:   ResearchGate   |   Academia   |   Google Scholar

Monografia naukowa:

1) Obrona konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym, Lublin 2021

Artykuły w czasopismach naukowych:

1) Odpowiedzialność za przestępstwo zgwałcenia w krajach muzułmańskich, St.Iur.Lubl. nr 2/2017, s. 111-127.  

2) Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, St.Iur.Lubl. nr 4/2017, s. 127-145.

3) Wykorzystanie skradzionej karty płatniczej do wykonania płatności zbliżeniowych – glosa do wyroku SN z 22.03.2017, III KK 349/16, Glosa nr 2/2018, s. 121-127.

4) Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Ius Novum 4/2020, s. 66-79.

5) Charakter prawny obrony koniecznej w amerykańskim prawie karnym, Państwo i Prawo 11/2021, s. 92-104.

6) Odpowiedzialność karna za usiłowanie nieudolne groomingu, a prowokacja obywatelska. Glosa do wyroku SN z 23.07.2020 r., III KK 281/19, Przegląd Sądowy 3/2022, s. 97-108.

7) O bezprawności przyjmowania prezentów przez osoby pełniące funkcje publiczne, Prokuratura i Prawo 4/2022, s. 41-63.

8) Prowokacja z udziałem łowcy pedofili a odpowiedzialność karna, Państwo i Prawo 7/2022, s. 96-113.

Rozdziały w monografiach naukowych:

1) Odpowiedzialność karna za urzędnicze przestępstwa korupcyjne - zarys zagadnienia [w:] Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej, t. I, red. T. Bojanowski, Lublin 2022.

Działalność popularyzatorska:

1) Egzamin adwokacki 2021 - błąd w zadaniu dotyczącym prawa karnego, Rzeczpospolita, 12.07.2021.

2) Łowcy pedofilów w akcji. Karnista: Ich działalność jest społecznie szkodliwa i pozbawiona podstaw prawnych, Gazeta Wyborcza, 21.09.2021.

3) Przypadkowy podróżny wyciągnięty z pociągu przez łowców pedofilów. "Byłem przerażony", Gazeta Wyborcza, 26.10.2021.

4) Prezenty w administracji publicznej, Administracja pod Kontrolą, 25.04.2022.

5) "Nie ma wątpliwości, że działania łowców pedofilów są społecznie szkodliwe i nie chronią dzieci", Gazeta Wyborcza - Czas Świecia, 23.09.2022.