Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Pielecki

Stanowisko
profesor dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w  semestrze letnim  pokój 32


Wtorek 13.00- 14.00


Środa 11.15-12.15  

Działalność naukowa

dr hab. Andrzej Pielecki,  profesor  uczelni

Nauczyciel akademicki w grupie pracowników  dydaktycznych w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki  Specjalnej  w Instytucie Pedagogiki  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

ul. Narutowicza 12 , 20-004 Lublin
pok. nr,32   tel. 81 537 63 38

mail: andrzej.pielecki@poczta.umcs.lublin.pl

Aktualna tematyka badawcza

– Problematyka postaw wobec osób niepełnosprawnych

- Edukacja włączająca – możliwości i ograniczenia

- Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową

- Kształcenie pedagogów specjalnych

 

Doktoranci: Samanta Derwich- Zdybel

Projekty badawcze : Reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży. Kierownik dr hab. Zofia Palak  prof. UMCS / niezrealizowany/

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia  - rok 2015

Dyplom uznania za zajęcie I miejsca w konkursie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów na „Najlepszego Wykładowcę” roku akademickiego 2014/2015  Instytut Pedagogiki .Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Medal Prezydenta Miasta Lublin (2013) Z okazji 40-lecia powstania Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Medal Za Długoletnią Służbę (2009)

Brązowy Krzyż Zasługi (2002)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998),   

Najważniejsze publikacje 

Pielecki A., 2013, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, UMCS, Lublin, s. 210.

 Pielecki A., 2018, Sprawność fizyczna, sport, rekreacja i turystyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: red. Pawlak- Kindler A. ,Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin, UMCS, s. 157-175.

Pielecki A., 2002,  Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, UMCS, Lublin,  s.320

Derwich-Zdybel, S., Pielecki, A., 2014 „The education of gifted and talentem Children In Poland. Trends and Tendencies”, w: Evropske Pedagogice Forum 2014. Promeny Pedagogiky a Psychologie, rocznik IV. Hradec Kralove, Ceska Republika: Magnanimitas, s. 192-198.

Pielecki A.,  2011, Modelling Attitudes of middle school pupils towards handicapped persons (w:) “The Man And The Universe”. Devoted to the 25th Anniversary of the Union of scientists in Bulgaria, Smolyan, s.235-249

Pielecki A., 2012. Modifying the attitudes of secondary school students towards blind people (w:) Традиции, посоки, предизвикателства.” Сборник с доклади от Юбилейната национална научна конференция с международно участие, посветена на 50-годишнината от основаването на Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян, Том І. Хуманитарни науки , Smolyan, Bulgaria,

Derwich-Zdybel, S., Pielecki, A., 2014 „The education of gifted and talentem Children In Poland. Trends and Tendencies”, w: Evropske Pedagogice Forum 2014. Promeny Pedagogiky a Psychologie, rocznik IV. Hradec Kralove, Ceska Republika: Magnanimitas, s. 192-198.

Pielecki A., Skrzetuska E., 1999,  Nauczanie niedowidzących w klasach 4-8. Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa

Guz S., Sokołowska-Dzioba T.,  Pielecki. A., 2008, (red.),  Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji. Wydawnictwo WSP TWP,  Warszawa, s.320.

 Guz S., Sokołowska-Dzioba T.,  Pielecki. A., 2008, (red.),  Aktywność dzieci i młodzieży.

 Wydawnictwo WSP TWP,  Warszawa, s.248