Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Pawlas

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Telefon
5376263
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dr hab. Piotr Pawlas (piotrpawlas@poczta.umcs.lublin.pl) p. 806


Konsultacje


środa 7.30-8.30    piątek  7.30-8.30


 


środa 8-10 (s. 713) Procesy stochastyczne  LA I mat. dz. uz  (sta)


czwartek 8-10  (s. 233) Teoria ryzyka WY II mat dz uz (fin)


czwartek 10-11 (s. 136) Teoria ryzyka KW II mat dz uz (fin)


czwartek 11-12 (s. 235) Metody statystyczne w ekonometrii i prognozowaniu WY III mat. dz. lic. (sta)


czwartek 12-14 (s. 4)  Ubezpieczenia majątkowe WY III mat.  dz. lic. (fin)


czwartek 14-16 (s. 245) Ubezpieczenia majątkowe LA III mat dz lic (fin)


piątek 8-10 (s. 137) Matematyka finansowa LA II mat dz lic (fin)