Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Gancewski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżur i konsultacje w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (sala A.5.56) w poniedziałki od 16:20-17:50 oraz w czwartki od 18:00-19:30.


 


Istnieje możliwość konsultacji online. 


 


Chętnych proszę o wcześniejszą informację wysłaną pocztą elektroniczną. 

O sobie

Wykształcenie:

 

2019 – doktor nauk humanistycznych (stopień nadany przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy: Młodzi konserwatyści krakowscy (przyszli stańczycy) w politycznej szkole Hotelu Lambert (pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Daszyka, prof. UJ).

 

2013 –  magister historii (UJ) – studia ukończone w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS), pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka i dr. hab. Krzysztofa Daszyka, prof. UJ, praca magisterska: "Wiadomości Polskie" wobec spraw krajowych w zaborze rosyjskim (1857-1861).

 

2011 – licencjat historii (UJ).

 

2008 – absolwent Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie (matura międzynarodowa (International Baccalaureate).

 

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

 

1)     Historia najnowsza – polityka zagraniczna Francji wobec Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w. 

 

2)     Historia powszechna i historia Polski XIX w. – ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej oraz historii myśli politycznej, społecznej, religijnej Hotelu Lambert oraz krakowskich stańczyków.

 

Granty i stypendia 

1) 2014   Stypendium naukowe z Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich przyznane przez Towarzystwo Historyczno-Literackie/Bibliotekę Polską w Paryżu.

2) 2015 Dotacja celowa przyznana przez Komisję Konkursową Uniwersytetu Jagiellońskiego na kwerendy krajowe związane z pracą doktorską (kwerendy prowadzone w Bibliotece Kórnickiej PAN i Bibliotece Narodowej w Warszawie). 

 3) 2017 Dotacja celowa przyznana przez Komisję Konkursową Uniwersytetu Jagiellońskiego na kwerendę zagraniczną związaną z pracą doktorską​ (kwerendy w Rzymie Archiwum Austriackiego Instytutu Historycznego i Archiwum Księży Zmartwychwstańców). 

 4) 2016/2017 stypendium naukowe z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" przyznane przez Radę Miasta Lublin​.

 

Publikacje naukowe:

 

Monografie:

 

U źródeł obozu stańczykowskiego. Młodzi konserwatyści krakowscy (przyszli stańczycy) w politycznej "szkole" Hotelu Lambert, Przemyśl-Kraków 2022, ss. 320. 

 

Wybrane artykuły:

 

Religiosity of the future members of the Stańczycy group in their youth in comparison with their later religious views, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 27, z. 2, 2021, s. 115–144.

 

Hotel Lambert a świecka władza papieża (przed powstaniem styczniowym), "Rocznik Przemyski", t. 56, z. 1 (23), 2020, s. 37–57.

 

Polskie życie narodowe w kraju w latach 1857-1861 w ocenie „Wiadomości Polskich" ​(część I), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", z. 142 (1), 2015, s. 113–134.

 

Polskie życie narodowe w kraju w latach 1857-1861 w ocenie „Wiadomości Polskich" ​(część II), ​"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", z. 142 (3), 2015, s. 427–444.

 

Recenzje: 

 

Kocój H., Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Kraków 2014, rec. M.P. Gancewski, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa", t. VIII, s. 329–339. ​


Ogłoszenia

Kody do zajęć: 

 

ochrona tożsamości narodowej (studenci niestacjonarni): 5t5ty9m