Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Pańczyk

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Telefon
81 537 55 74
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.ztch.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Semestr letni 2018/19
poniedziałek 10.00-12.00, pokój 413

O sobie

ORCID ID: 0000-0003-3960-8243

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

_______________________________________________________________________

1998 - 2005 asystent 
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

2005 - 2011 adiunkt 
                         Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,
                          Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

2011 - sztarszy wykładowca 
                        Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii,
                         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

________________________________________________________________________________

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA


Działalność naukowa

 1. T. B. Stasińska, W. Gac, G. Giecko, M. Pańczyk, S. Pasieczna, T. Borowiecki, Study of the promoted nickel catalysts in reforming of n-butane with CO2, Polish J. Environmental Studies, vol.9, supl. I, (2000) 61-67,
 2. T. Borowiecki, A. Denis, W. Gac, M. Pańczyk, B. Stasińska, Study of Ni/Al2O3-MgO catalysts in steam reforming of hydrocarbons, Proceedings of the 9th International Symposium of Heterogeneous Catalysis, (2000), 23-27 September, Varna
 3. G. Giecko, M. Pańczyk, B. Stasińska i T. Borowiecki, Wpływ wodoru na własciwości katalizatorów Ni-Mo w reformingu parowym n-butanu, Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice, (2000) 107-110
 4.      M. Pańczyk, G. Giecko, W. Gac, S. Pasieczna, B.Stasińska, T. Borowiecki, Nikiel-promoted catalysts in the reforming of n-butane with CO2 or H2O, Adsorption Science & Technology, 19 (2001) 455-464
 5. T. Borowiecki, G. Giecko, M. Pańczyk, Effects of small MoO3 additions on the properties of nikiel catalysts for the steam reforming of hydrocarbons II. Ni-Mo/Al2O3 catalysts in reforming, hydrogenolysis and cracking of n-butane, Applied Catalysis A: General, 230 (2002) 85-97
 6. T. Borowiecki, R. Dziembaj, M. Drozdek, G. Giecko, M. Pańczyk, Z. Piwowarska, Studies of the model Ni-Mo/alumina catalysts in the n-butane reaction hydrogenolysis, Applied Catalysis A: General,247 (2003) 17-25
 7. M. Pańczyk, W. Gac, A. Denis, Cz. Sikorska, M. Czubryt-Idzik, A. Gołębiowski, K. Stołecki, T. Borowiecki, Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla, Przem. Chem., 8-9 (2003) 748-751
 8. T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, A. Dominko, T. Borowiecki, W. Rudziński, Thermodesorption Studies of Energetic Properties of Ni/MgO-Al2O3 Catalysts. Determination of Adsorption Energy Distribution Functions. Langmuir (2005) 21, 7311-7320
 9. T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, T. Borowiecki, W. Rudziński, On the Equilibrium Nature of Thermodesorption Processes. TPD-NH3  Studies of Surface Acidity of  Ni/MgO-Al2O3 Catalysts. Langmuir 2006, 22, 6613-6621.
 10. T. Borowiecki, A. Denis, M. Pańczyk, W. Gac, K.Stołecki, Steam reforming of methane on the Ni-Re catalysts, Pol. J. Chem., 82 (2008) 1733-1742;
 11. T. Borowiecki, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki,A. Gołębiowski, Odporność na zawęglanie katalizatorów niklowych, Karbo, vol. LIV (2009) 39-44.
 12. T. Borowiecki, K. Stołecki, M. Pańczyk, A. Gołębiowski, J. Ryczkowski,Ocena stabilności katalizatorów niklowych dla reaktora typu GHR, Przem. Chem., 90 (2011) no. 1, 92-96.
 13. T. Borowiecki, W. Gac, A. Gołębiowski, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Badania modyfikowanych niklowych katalizatorów reformingu Przemysł Chemiczny 90/10 (2011)
 14. Borowiecki, T., Gołebiowski, A., Kepiński, L., Pańczyk, M., Ryczkowski, J., Stołecki, K., Zaweglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu ,[Coking of modified nickel catalysts for prereforming] ,  Przemysl Chemiczny  2012 (91) pp. 2186-2191.
 15. Borowiecki, T., Gac, W., Gołebiowski, A., Pańczyk, M., Ryczkowski, J., Stolecki, K.     Badania modyfikowanych niklowych katalizaforów reformingu [Studies on modified nickel catalysts for reforming], Przemysl Chemiczny 2011 (90)  pp. 1898-1903.
 16. Borowiecki, T., Stołecki, K., Pańczyk, M., Gołębiowski, A., Ryczkowski, J. 

  Ocena stabliności Katlizatorów niklowych dla reaktora typu GHR [Stability examination of nickel catalysts for GHR reactor] Przemysl Chemiczny 2011 (90) pp. 92-96.

 17.  

  Rozdział w monografii: 

  Pańczyk, M. Borowiecki, T „ Otrzymywanie i zastosowanie gazu syntezowego” Adsorbery i Katalizatory wybrane technologie a środowisko (pod redakcją J. Ryczkowskiego), Rozdział 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, str.275-287

 18.  

  Artykuł naukowy w recenzowanych materiałach konferencyjnych: 

  B. Stasińska, W. Gac, M. Pańczyk, W. Zawadzki, M. Rotko, D. Nazimek, M. Kuśmierz, A. Marcewicz-Kuba, S. Nawrat, S. Napieraj, B. Kucharczyk, W. Tylus, Zielona technologia  ‒ Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń węglowych, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe możliwości i wyzwania, Lublin 2012.

 19. T. Borowiecki, A. Gołębiowski, L. Kępiński, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Zawęglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu Przemysł Chemiczny 91/11, 2012
 20. Pawel Wolski, Jolanta Narkiewicz-Michalek, Monika Panczyk, Giorgia Pastorin, Tomasz Panczy, Molecular Dynamics Modeling of the Encapsulation and De-encapsulation of the Carmustine Anticancer Drug in the Inner Volume of a Carbon Nanotube, The Journal of Physical Chemistry C, 121, 2017,18922-18934
 21. M. Pańczyk, A. Denis, K. Stołecki, T. Borowiecki, Steam reforming of methane over Ni-MgO-Al2O3 catalysts. Activity and resistance to coking, Annales UMCS, sec. AA, vol. LXXII, no. 2 (2017) 1-24