Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Zbigniew Pakuła

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Telefon
81 537 63 45
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


Stacjonarnie: Pokój 419  ul.Głęboka 43), środa: 15.30-16.30


Online: wtorek 12.00-13.00 (Wirtualny Kampus UMCS) https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=9565 po wcześniejszym umówieniu się poprzez mail:zbigniew.pakula@mail.umcs.pl


 

Adres

Ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

ZAINTERESOWANIA DYDAKTYCZNE:

 • kultura,
 • działalność kulturalna,
 • upowszechnianie kultury,
 • teoria i praktyka tańca,
 • moda - teoria, historia, współczesność.

Działalność naukowa

PUBLIKACJE:

 1. Pakuła Z., Wybrane zagadnienia mody w kontekście współpracy transgranicznej, w: Moda w kulturze, sztuce i edukacji, red. W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła, Lublin 2014.
 2. Pakuła Z., Wybrane zagadnienia tworzenia i promocji mody (na przykładzie Lwowa i Lublina), w: Sztuka/twórczość, edukacja. Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, red. W. Bobrowicz, Lublin 2010.
 3. Pakuła Z., Teoria i praktyka tańca - wybrane zagadnienia, w: Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, red. W. Bobrowicz, Lublin 2009.
 4. Pakuła Z., Współczesna edukacja taneczna - wybrane zagadnienia, w: Współczesna edukacja kulturowa: oblicza - przemiany - perspektywy, red. M. Danielak-Chomać, A. Roguska, Siedlce 2009.
 5. Pakuła Z., Znaczenie Zespołu Tańca Ludowego UMCS dla Polaków mieszkających w krajach Europy Wschodniej, w: Kultura, wartości, kształcenie: księga dedykowana Prof. Januszowi Gajdzie, red. D. Kubinowski, Toruń 2003.
 6. Pakuła Z., Rodzina Leszczyńskich - animatorzy kultury ludowej, w: Dylematy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, W. Żardecki, Lublin 2001.
 7. Pakuła Z., Aktywność byłych członków Zespołu Tańca Ludowego UMCS jako efekt zabiegów animacyjnych, w: Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, red. J. Gajda, Lublin 1994.
 8. Pakuła Z., Zespół Tańca Ludowego UMCS w animacji społeczno-kulturalnej, w: Wybrane problemy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, Lublin 1993.
 9. Pakuła Z., Kilka refleksji na temat upowszechniania kultury tanecznej, w: Współczesne dylematy upowszechniania kultury, red. J. Gajda, Lublin 1991.

Ogłoszenia

kontakt  e-meil: zbigniew.pakula@poczta.umcs.lublin.pl