Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Maciej Czerkawski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek, 14:45-16:45, pokój 341 (istnieje możliwość spotkania za pośrednictwem MS Teams)

O sobie

Zajmuję się przede wszystkim filozofią kontynentalną (zwłaszcza Heideggerem), filozofią starożytną (zwłaszcza Arystotelesem), i metafizyką w ujęciu filozofii analitycznej. Wiele z moich projektów rozgrywa się na przecięciu tych dziedzin.

Kształciłem się w Wielkiej Brytanii: posiadam MA(hons.) z filozofii i psychologii (Aberdeen, 2012), MA z filozofii kontynentalnej (Warwick, 2013), i DPhil z filozofii (Oksford, 2020).


Działalność naukowa

"'The Soul Is, in a Way, All Beings': Heidegger’s Debts to Aristotle in Being and Time," Inquiry, forthcoming.

“The Logic of Being in Heidegger’s Being and Time,” The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, forthcoming.

“Does Aristotle’s ‘Being Is Not a Genus’ Argument Entail Ontological Pluralism?” Archiv für Geschichte der Philosophie, 2021, https://doi.org/10.1515/agph-2020-0062.