Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwester Orzechowski

dr Sylwester Orzechowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD PSYCHOLOGII EMOCJI I POZNANIA
Telefon
+48 81 537 60 68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni:


Środa: 9.30 - 11.30
Wtorek: 13.00 - 15.00 (dla studentów)

Adres

Instytut Psychologii UMCS
Pl. Litewski 5
20-080 Lublin

O sobie

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Psychologia ewolucyjna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja społeczna
 • Emocje i motywacja

Uczestnictwo w projekcie mobilności Erasmus+ na: Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir, Valencia, Hiszpania, 26/01/2015 - 30/01/2015.


Działalność naukowa

 

Publikacje (2015-2017)

 1. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez mulitmodalnych. Studia Semiotyczne. Tom XXVIII-XXIX. 335-369.
 2. Wacewicz, S., Żywiczyński, P. i Orzechowski, S. (2016). Visible movements of the orofacial area: evidence for gestural or multimodal theories of language evolution? Gesture. 15(2), 251-284.
 3. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). Vocal-Auditory Feedback and the Modality Transition Problem in Language Evolution. Reti, Saperi, Linguaggi. Italian Journal of Cognitive Science, 5(9), 157–178. https://doi.org/10.12832/83923
 4. Orzechowski, S., Wacewicz, S., & Żywiczyński, P. (2016). The Problem of ” Modality Transition ” in Gestural Primacy Hypothesis in Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses. Studia Semiotyczne - English Suplement, XXVIII, 112–149.
 5. Żywiczyński, P., Wacewicz, S. i Orzechowski, S. (2017). Adaptors and the turn-taking mechanism: the distribution of adaptors relative to turn borders in dyadic conversation. Interaction Studies, 18(2), 277-299.
 6. Żywiczyński, P., Orzechowski, S., & Wacewicz, S. (2017). Self-regulators – A hidden dimension of interaction: Movement similarity and temporal proximity increase the perception of interpersonal coordination in third party observers. Language and Communication, 54, 82–90. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2016.10.008

Konferencje (2015-2017)

 1. Communicating uncertainty: verbal and non-verbal behaviours of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 13th COMET (Communication, Medicine and Ethics), 25-27.06.2015, Hong Kong, University of Hong Kong. (Agnieszka Sowińska, Sławomir Czachowski, Przemysław Żywiczyński, Sylwester Orzechowski) http://www.english.hku.hk/events/comet2015/
 2. Communicating emotions in the narratives of patients with medically unexplained symptoms (MUS). 44th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest (LASSO 2015), 10-13.09.2015, Lake Havasu, Arizona, USA, ASU Colleges. (Agnieszka Sowińska, Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Agnieszka Rogalska). https://sites.google.com/site/lassoxliv/
 3. Self‐regulators: a hidden dimension of conversational cooperation? Protolang 4, 24-26.10.2015, Rzym, Department of Philosophy, Communication and Performing Arts, Roma Tre Univeristy. Orzechowski S., Żywiczynski P., Wacewicz S. i Pałka N.
 4. Adaptors and the Turn-Taking Mechanism. Pre-Conference Workshop – Language Adapts to Interaction Editorial: Seán Roberts & Gregory J. Mills. EVOLANG XI, The University of Southern Mississippi, March 21th-24th,  2016, New Orleans, Louisiana, USA. (P. Żywiczyński, S. Orzechowski, S. Wacewicz). http://evolang.org/neworleans/index.html
 5. Suffering from medically unexplained symptoms. COMET (Communication, Medicine and Ethics), 4th-6th July, 2016, Aalborg, Aalborg University, Denmark. (Agnieszka Sowińska, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Czachowski, Sylwester Orzechowski). http://www.communication.aau.dk/research/dihm/events/comet2016/
 6. Self-touching, gesticulations and attentional processes. Protolang 5, 26-28 September, 2017, Barcelona, University of Barcelona. (Sylwester Orzechowski, Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, Paweł Augustynowicz). http://bioling.ub.edu/index.php/protolang-5/

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)
 • International Association for Cognitive Semiotics (IACS)
 • Human Beahvior & Evolution Society (HBES)
 • International Society for Human Ethology (ISHE)

Badania:

 • Ewolucyjne źródła kooperatywnej struktury konwersacji. Rola mechanizmów niewerbalnych. Grant NCN SONATA BIS 2, wykonawca, 2013-2016.
 • Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS- Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej. Grant NCN OPUS, wykonawca, 2014-2016.
 • Uczestnictwo w warsztacie badawczym DMC-Group, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 18.12.2015.

Współpraca: