Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wojciech Orłowski

dr hab. Wojciech Orłowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(0-81) 537-51-46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W zimowej sesji egzaminacyjnej


wtorki 11.00 - 12.30

O sobie

Kierownik Katedry Prawa konstytucyjnego UMCS. Jest autorem publikacji dotyczących teorii konstytucji, europeizacji prawa konstytucyjnego, parlamentaryzmu w Polsce, polskiego prawa wyborczego oraz ustrojów państw współczesnych.

W roku akademickim 1993/1994 przebywał na stypendium naukowym w Uniwersytecie w Trieście. W latach 1991–2002 pracował w Kancelarii Senatu RP.

W 2014 r. z okazji 25-lecia odrodzenia Senatu RP otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII kadencji.