Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Olszowy-Tomczyk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHROMATOGRAFII
Telefon
56-58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek godz.8.00-10.00 p.230

O sobie

Edukacja

2013 – doktor nauk chemicznych, UMCS

promotor: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie właściwości antyutleniających olejków eterycznych z wybranych ziół”

 

2008 – magister chemii, UMCS

promotor: dr hab. Barbara Marczewska

Tytuł pracy magisterskiej: „Badanie elektroutleniania o-aminofenolu w roztworach o różnej wartości pH


Działalność naukowa

Moja działalność naukowa dotyczy głównie właściwości antyutleniających zarówno substancji naturalnych, sztucznych jak i ich mieszanin. W swojej pracy skupiam się na czynnikach mających wpływ na ocenę tych właściwości.

Wybrane publikcje:

  1. M. Olszowy, AL. Dawidowicz, Is it possible to use the DPPH and ABTS methods for reliable estimation of antioxidant power of colored compounds?,Chem Pap,72 (2018) 393-400.
  2. M. Olszowy, AL. Dawidowicz, Are mutual interactions between antioxidants the only factors responsible for antagonistic antioxidant effect of their mixtures?Additive and antagonistic antioxidant effects in mixtures of gallic, ferulic and caffeic acid, Eur Food Res Technol., 245 (2019) 1473-1485.
  3. I. Choma, M. Olszowy, M. Studziński, S. Gnat, Determination of chlorogenic acid, polyphenols and antioxidants in green coffee by thin‐layer chromatography, effect‐directed analysis and dot blot – comparison to HPLC and spectrophotometry method,J Sep Sci., 42(8) (2019) 1542-1549.
  4. M. Olszowy, What is responsible for antioxidant properties of polyphenolic compounds from plants,Plant Physiol Biochem, 144 (2019) 135-143.
  5. M. Olszowy-Tomczyk, Synergistic, antagonistic and additive antioxidant effects in the binary mixtures, Phytochem Rev., doi: 10.1007/s11101-019-09658-4.