Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Małgorzata Oleszczuk

Stanowisko
specjalista
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII
Telefon
81 537 54 81
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Wydział Filozofii i Socjologii- Instytut Filozofii pok.105
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin