Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ireneusz Nowikowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
815375245
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek, godz. 9,30 - 11,00, poczta: ireneusz.nowikowski@poczta.umcs.lublin.pl, kod do konsultacji: quq741j


Uprzejmie informuję, że z powodumoich zajęć służbowych konsulatacje w dniu 15.12.2020 r. odbędą się 15.12.2020 r. o godz. 13-14,30.


Uprzejmie informuję, że  z powodu urlopu odwołuję konsultacje w dniach: 16.02. 2021 r.  i 23. 02. 2021 r.