Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Irena Nizioł

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH
Telefon
81-537-51-33
Adres e-mail
Wyświetl

Ogłoszenia

Obsługa badawczo-dydaktyczna Katedr:

1. Katedry Prawa Konstytucyjnego

2. Katedry Prawa Finansowego

3. Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

4. Katedry Prawa Pracy

5. Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych

6. Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego

7. Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami

8. Katedry Postępowania Administracyjnego