Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Michalec

mgr Anna Michalec
Stanowisko
specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Telefon
(81) 537-54-76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 9.00-10.00


czwartek 12.00-13.00


Stara Humanistyka p. 114, tel. (81) 537-54-76


Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4


 

O sobie

Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie historii – 1982 r.

Studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie muzykologii – 1986 r.

Zatrudniona w UMCS od 1987 r. 

 

 


Działalność naukowa

Prace

- udział w pracach redakcyjnych przy Słowniku Stereotypów i Symboli Ludowych – ekscerpcja materiału ze źródeł drukowanych, sprawdzanie metryczek przytaczanych cytatów i korekty tekstów do tomu „Rośliny”

- systematyka i porządkowanie zbiorów Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne", w szczególności jej wyodrębnionej części - Historia mówiona”, w tym pakiet nagrań z z byłymi rektorami UMCS („Ludzie i sprawy Uniwersytetu w relacjach ustnych byłych rektorów UMCS”), spór o przemyski „Karmel”, wspomnienia wojenne i konflikty narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim w relacji Zuzanny Sus z Krasiczyna.

- udział w realizacji procesu dydaktycznego:

- udostępnianie zbiorów Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS studentom i pracownikom Uniwersytetu oraz osobom zainteresowanym (także z zagranicy).

- włączanie do Archiwum materiałów deponowanych przez absolwentów studiów (licencjatów, magistrów i doktorów).

- systematyka i porządkowanie materiałów z badań terenowych, w tym z cyklu „Historia mówiona”.

 

Członkostwo i funkcje w różnych instytucjach

- Stowarzyszenie Absolwentów UMCS – członek Zarządu

 

Aktywność organizacyjna i działalność popularyzująca jednostkę:

- praca w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UMCS

- udział w „Drzwiach otwartych UMCS” (2014) – „Opowiedzieć Lublin. Spotkanie z Historią Mówioną”, (współpraca z dr Joanną Szadurą i Studenckim Kołem Naukowym Etnolingwistów)

- udział w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki z projektem Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" pt.  „Folklor między archiwum a estradą”

 

Największe osiągnięcie – przygotowanie do druku pieśni ludowych zgromadzonych w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, polegające na żmudnych transkrypcjach muzycznych z nagrań magnetofonowych i korektach zapisów nutowych innych osób oraz opracowanie (przy współpracy dr Agaty Kusto i dr. Zenona Kotera z Wydziału Artystycznego UMCS) muzycznej strony tomu Lubelskie (wydanego w roku 2011 w sześciu częściach jako czwarty tom PAN-owskiej serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały), uhonorowanego nagrodą zbiorową „Maria Curie-Prize” w roku 2012.

Przygotowanie do druku (wspólnie dr hab. Stanisławą Niebrzegowską-Bartmińską) wyboru ogólnopolskich materiałów terenowych Polska demonologia ludowa w ramach serii „Materiały etnolingwistyczne” (druk Lublin 2018 r. Wydawnictwo UMCS). Prace te polegały na wyborze tekstów z materiałów archiwalnych, wykonaniu transkrypcji nagrań terenowych i ich oddaniu w niełatwym zapisie półfonetycznym, opracowaniu filologicznym tekstów (wyborze fragmentów, nadaniu tytułów, zestawieniu wariantów itp.).

 

Działalność dodatkowa (pozauniwersytecka)

- juror (m.in. w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Maciejowicach, Górkach, Łukowie) podczas regionalnych festiwali i przeglądów ludowych zespołów śpiewaczych i kapel  ludowych.

 

Bibliografia prac: 

 1. Anna Michalec, Miejsce polskich pieśni religijnych w Dziełach wszystkichO. Kolberga – spojrzenie z perspektywy badań współczesnych, „Twórczość Ludowa” 1990, nr 4, s. 13–16.
 2. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIII Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz n. Wisłą 1989, zebrał i zredagował Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Anna Michalec, Marian Chyżyński, Piotr Dahlig, Antoni Zoła, tekstowe: Jan Adamowski, Lublin: Wojewódzki Dom Kultury 1990, 44 s., nuty.
 3. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1990, zebrał i opracował Jan Adamowski [transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, słowne: Jan Adamowski], Lublin–Kazimierz: Wojewódzki Dom Kultury 1991, 66 s., nuty.
 4. [Transkrypcje muzyczne w:] Jan Adamowski, Nadbużańskie sobótki (z przekazu Niny Nikołajuk), „Etnolingwistyka” 4, 1991, s. 105–113, nuty.
 5. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1991, zebrał i zredagował Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, słowne: Jan Adamowski, Lublin:Wojewódzki Dom Kultury 1992, 66 s., nuty.
 6. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1992, zebrał i zredagował Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, słowne: Jan Adamowski, Lublin:Wojewódzki Dom Kultury 1993, 51 s., nuty.
 7. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1993, zebrał i zredagował Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Piotr Dahlig, Anna Michalec, Antoni Zoła, tekstowe: JanAdamowski, Lublin–Kazimierz: Wojewódzki Dom Kultury 1994, 66 s., nuty.
 8. Jan Adamowski, Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, transkrypcje muzyczne Anna Michalec, Lublin: Gminny Ośrodek Kultury Borki z siedzibąw Woli Osowińskiej 1994, 143 s., fot., nuty.
 9. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1994, zebrał i zredagował Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, tekstowe: Jan Adamowski, Lublin–Kazimierz: Wojewódzki Dom Kultury 1995, 80 s., nuty.
 10. Zwołała nas pieśń. Monografia zespołu śpiewaczego z Niedrzwicy Kościelnej, red. Stanisław Weremczuk, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Włodzimierz Dębski, Anna Michalec, Lublin–Niedrzwica: Zarząd i RadaGminy Niedrzwica Duża 1995, s. 79–118, nuty.
 11. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1995, wybór i redakcja Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, tekstowe: Jan Adamowski,Lublin–Kazimierz Dolny: Wojewódzki Dom Kultury 1996, 64 s., nuty.
 12. [Transkrypcje muzyczne w:] Jan Adamowski, Współczesne opowieści i pieśni Maryjne z Mazowsza i Podlasia, „Etnolingwistyka” 8, 1996, s. 235–262, nuty.
 13. Jan Adamowski, Pańszczyznońka. Podlaskie pieśni ludowe z repertuaru Aleksandry Daniluk, transkrypcje muzyczne: Anna Michalec, Antoni Zoła, Biała Podlaska: Regionalny Ośrodek Kultury 1997, 157 s., nuty, fot. kolor.
 14. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1996, wybór i redakcja Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, tekstowe: Jan Adamowski, Lublin–Kazimierz: Wojewódzki Dom Kultury 1997, 80 s., nuty.
 15. Anna Michalec, Antoni Zoła, Ks. prof. Bolesław Bartkowski – badacz folkloru religijnego, „Twórczość Ludowa” 1998, nr 2/3, s. 30–31.
 16. Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1997, wybór i redakcja Jan Adamowski, transkrypcje muzyczne: Marian Chyżyński, Anna Michalec, Antoni Zoła, słowne: Jan Adamowski,Lublin–Kazimierz Dolny: Wojewódzki Dom Kultury 1998, 80 s., nuty.
 17. [Transkrypcje muzyczne w:] Jan Adamowski, Jadwiga Doda, Halina Mickiewcz, Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi, „Etnolingwistyka.Problemy języka i kultury” 9/10, 1998, s. 253–318.
 18. Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Aktualny stan zasobów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie,„Twórczość Ludowa” 1999, nr 3/4, s. 41–43.
 19. O tobie ziemio nasza. Opowieść o Zespole Ludowym z Wólki Kątnej z wyborem pieśni, wybór i transkrypcje pieśni: Jan Adamowski, Anna Michalec, Lublin: Oficyna WydawniczaWojewódzkiego Domu Kultury 2001, 96 s.
 20. [Transkrypcje muzyczne w:] Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem,komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński, Kraków: Universitas 2002,412 s.
 21. Ludowe pieśni i oracje z repertuaru Krystyny Poczek, transkrypcja muzyczna: Anna Więclewska i Anna Michalec, Lublin: Polihymnia 2003, 127 s., il.
 22. Jan Adamowski, Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, cz. 1, transkrypcje muzyczne Anna Michalec, Lublin: WojewódzkiOśrodek Kultury 2003, 242 s., nuty, fot.
 23. Jan Adamowski, Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, cz. 2, transkrypcje muzyczne Anna Michalec, Lublin: WojewódzkiOśrodek Kultury 2005, 218 s., nuty, fot.
 24. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia ludowe, wschodnie Mazowsze i południowe Podlasie, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec, Siedlce 2007, wydawcy: Centrum Kulturyi Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, 36 s.
 25. „Pośnik” i „Herody” w Trzcińcu, gm. Skórzec, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec, Siedlce, 2009, wydawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 26. Tradycje wielkanocne w Podcierniu, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec, Siedlce 2011, wydawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 27. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Archiwum Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej UMCS, IX Konferencja Doslidnikiv Narodnoj Muziki Červonoruskich (Galic’ko-Volodimirs’kich) ta Sumižnich Zemel’ (L’viv 2010), red. Bogdan Lukanjuk, Jurij Ribak, L’viv 2010, s. 85-92.
 28. Jerzy Bartmiński, Anna Michalec, Ukraińskie kolędowanie sylwestrowe – Hohoty  [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. I, Pieśni i obrzędy doroczne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 138-139, nuty.
 29. Anna Michalec, Wybór pieśni z widowisk herodowych, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. I, Pieśni i obrzędy doroczne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 334-355, nuty.
 30. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Pieśni weselne lubelskie, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 68–269, nuty.
 31. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Pieśni weselne zamojskie, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 287–400, nuty.
 32. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Pieśni weselne chełmskie, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. 2, Pieśni i obrzędy rodzinne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 420–500, nuty.
 33. Anna Michalec, Wybór ballad, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. IV, Pieśni powszechne, Lublin: Polihymnia 2011, s. 7-127, nuty.
 34. Jan Adamowski, Anna Michalec, Sylwetki wybranych wykonawców, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4, Lubelskie, red. Jerzy Bartmiński, cz. V, Pieśni stanowe  i zawodowe, Lublin: Polihymnia 2011, s. 459-492.
 35. Tradycje wielkanocne w Gręzowie, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec, Siedlce 2011, wydawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 36. Herody” i „Krakowskie wesele” w Gręzowie, gm. Kotuń, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec, Siedlce, 2012, wydawcy: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena teatralna Miasta Siedlce, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 37. Tradycje wielkanocne w Trzcińcu, oprac. tekstu Wanda Księżopolska, oprac. muzyczne Anna Michalec Siedlce 2014, wydawcy: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena teatralna Miasta Siedlce, Muzeum Regionalne w Siedlcach.
 38. Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i  Białorusi, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Mariâ Žigalova [red.], transkrypcja muzyczna]: Anna Michalec, Lidiâ Zaharčuk, Lublin [Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia] – Wisznice [Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty] 2015, s. 288, nuty.
 39. Nota o książce W.  Frankowskiej Kolędowanie na Kaszubach, Etnolingwistyka t. 28, 2016, s. 378-379.
 40. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Opowieści krasiczyńskie. Historie osobiste i lokalne z Krasiczyna i okolic we współczesnych przekazach ustnych [w:] Rocznik Przemyski t. 53, z. 2, 2017, s. 177-226.
 41. Kolędowanie wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie, opracowanie tekstu, transkrypcje nagrań: Wanda Księżopolska, tekst wprowadzenia: Tomasz Rokosz, opracowanie muzyczne: Anna Michalec, Stanisław Wróblewski, Jerzy Hrycak, wydawca: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2017s. 244, nuty, fotografie.
 42. [Transkrypcje muzyczne w:] Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz, Lublin 2018, Wydawnictwo Polihymnia, s. 300.
 43. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec, Szczodrowanie i kolędowanie w Krasiczynie i okolicach we współczesnych przekazach ustnych [w:] Rocznik Przemyski t. 54, z. 2, 2018, s. 149-226.
 44. Anna Michalec, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Demonologia polska w ustnych przekazach ludowych, Lublin 2019, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 318, s.

Udział w projektach badawczych:

 1. Grant Prorektora UMCS ds. Nauki (2005) na przygotowanie materiałów do kolejnego zeszytu Słownika stereotypów i symboli ludowych (wydanie zbioru lubelskich pieśni ludowych) (kierownik grantu: prof. Jerzy Bartmiński).
 2. Grant DBN N 10307632/4303 (30.03.2007-29.03.2009): „Współczesny folklor pieśniowy Lubelszczyzny w ujęciu gatunkowym na tle tradycji kolbergowskiej” (kierownik grantu: prof. Jerzy Bartmiński).
 3. Grant DBN NN 104 173537 (22.10.2009-21-10.2011): „Polski antropokosmos ludowy: światło – meteorologia – metale” (kierownik grantu: prof. Jerzy Bartmiński).
 4. Grant NPRH nr 0024/NPRH/H11/82/2015 (2015-2020) „Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny” (kierownik grantu: prof. Jerzy Bartmiński).

 

Udział w konferencjach naukowych (z referatem)

 1. Lublin, Polska (27 XI 1997) – Aktualny stan zasobów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie [współref.: Beata Maksymiuk-Pacek]. Konferencja pn. „Dokumentacja, archiwizacja i zbiory polskiej sztuki ludowej oraz folkloru”. Organizator: Krajowy Dom Twórczości Ludowej.
 2. Lwów, Ukraina (24-25 IX 2010) – Archiwum Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [współref.: Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek]. Międzynarodowa konferencja etnomuzykologiczna. Organizator: Instytut Etnomuzykologii Lwowskiej Akademii Muzycznej.
 3. Lublin, Polska (27-29 VI 2011) – Współczesny repertuar pieśniowy Lubelszczyzny wobec tradycji kolbergowskiej [współref.: Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek]. Międzynarodowa konferencja folklorystyczna „Lubelska Pieśń ludowa na tle porównawczym”. Organizator: Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
 4. Janów Lubelski, Polska (7 IV 2017) – Gwara i folklor okolic Janowa w dokumentacjach Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS [współref. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek]. Konferencja: „Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę”. Konferencja naukowa organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim i Stowarzyszenie Ad Astra.

 

Nagrody  i wyróżnienia

2011 – Srebrny medal za długoletnią służbę

2012 – Nagroda indywidualna III stopnia za wyróżniającą się pracę

2012 – Nagroda zespołowa „Maria Curie-Prize” za część czwartą PAN-owskiej serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, Lubelskie