Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. arch. Iwona Kolak-Szymanek

mgr inż. arch. Iwona Kolak-Szymanek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademicki 2021/22, w semestrze letnim, odbywają się w sali 215B oraz on-line na Wirtualnym Kampusie w czwartki w godzinach 9.00-11.30, na kursie: konsultacje Iwona Kolak-Szymanek_2020/21_lato 


 

O sobie

Wykształcenie: 

2015r. Magister inżynier architekt, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek: Architektura, temat pracy dyplomowej: "Rewitalizacja Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. Projekt toru wyścigów konnych".

2014 r. Inżynier architekt, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek: Architektura i urbanistyka, temat pracy dyplomowej: "Dom jednorodzinny z pracownią w Konopnicy".

Wykaz prowadzonych przedmiotów: 

  1. Projektowanie urbanistyczne
  2. Podstawy projektowania architektonicznego
  3. Przekształcenia przestrzeni zurbanizowanej
  4. Podstawy grafiki inżynierskiej (rysunek architektoniczny)
  5. Grafika projektowa (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D)

Zainteresowania badawcze: 

  • teoria urbanistyki i planowania przestrzennego
  • elementy kompozycji urbanistycznej
  • rewitalizacja przestrzeni miejskich
  • miejskie przestrzenie społeczne
  • analizy urbanistyczne