Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dominika Jasińska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ
Telefon
(81)537-62-83
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
Pokój 604 (VI piętro)
Wtorek 11-12
Środa 14-15

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym w zależności od ustaleń.


Konsultacje w trybie zdalnym wcześniej potwierdzone mailowo przeprowadzane są na wirtulanym kampusie: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=13633


 

Działalność naukowa

Projekt finansowane przez NCN:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Matematyka podejść wieloskalowych w naukach o życiu i naukach społecznych
2017/25/B/ST1/00051

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=372690

Artykuły naukowe:

 • D. Jasinska
  A spatial individual-based contact model with age structure, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. A 71. 1, 2017

 • D. Jasinska, J. Kozicki 
  Dynamics of an infinite age-structured particle system, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2021

 • D. Jasinska, J. Kozicki
  A Markov process for an infinite age-structured population, 
  Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 19, 467–492, 2022


Ogłoszenia

Zajęcia dydaktyczne:

Analiza matematyczna
Informatyka I lic.
Setestr letni 2022/2023

Geometria analityczna II
Matematyka I lic.
Setestr letni 2022/2023

 


 

 

Repetytorium z matematyki elementarnej 
Nauczanie Matematyki i Informatyki I lic.
Setestr zimowy 2022/2023

Geometria analityczna I
Matematyka I lic.
Setestr zimowy 2022/2023

Matematyka CJKP UMCS 
Grupa matematyczno-geograficzna
Semestr zimowy 2022/2023

 


 

Analiza funcjonalna 
Matematyka w Finansach 1 uz.
Semestr letni 2021/2022

Analiza matematyczna 
Geoinformatyka I lic.
Semestr letni 2021/2022

Matematyka CJKP UMCS 
Grupa I matematyczno-geograficzna
Grupa II matematyczno-geograficzna
Semestr letni 2021/2022
https://ekursy.umcs.pl/course/view.php?id=536

 


 

 

Analiza matematyczna
Fizyka Techniczna I lic.
Setestr zimowy 2021/2022
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15132#section-0

 

Algebra liniowa z geometrią
Inofrmatyka I lic.
Setestr zimowy 2021/2022
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15133#section-0

 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Geoinformatyka I lic.
Setestr zimowy 2021/2022
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15134#section-0

 

Konwersatorium Zadania konkursowe szkoła podstawowa
Nauczanie Matematyki i Informatyki I lic.
Setestr zimowy 2021/2022
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=14895#section-0

 

 


  

 
Matematyka
Inżynieria Nowoczesnych Materiałów I lic. 
Semestr letni 2020/2021
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11922
 
Analiza funkcjonalna
Matematyka w Finansach I uz. (akt)

Semestr letni 2020/2021
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=11921


 

Logika i teoria mnogości
Informatyka I lic.
Semestr zimowy 2020/2021
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8303

 

Algebra liniowa z geometrią
Informatyka I lic.
Semestr zimowy 2020/2021
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8202

 

Matematyka
Inżynieria Nowoczesnych MateriałówI lic. 
Semestr zimowy 2020/2021
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8300