Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Bednarczyk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa, godz. 09:00-11:00
za pośrednictwem MS Teams (łaczenie przez funkcję "zadzwoń")

O sobie

Urodziłem się w 1991 roku w Zwoleniu. Ukończyłem historię (2015) i filozofię (2017) na UMCS w Lublinie. Od 22 stycznia 2020 roku jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Stopień uzyskałem na podstawie rozprawy „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Od teorii do praktyki”. Została ona napisana pod kierunkiem prof. Jana Pomorskiego i otrzymała wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS. Od 2017 roku jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie filozofii i przygotowuję pod kierunkiem dr. hab. Leszka Kopciucha rozprawę „Optymizm i pesymizm historyczny a społeczny kontekst filozofii historii”. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii historii oraz filozofii polityki.