Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Bednarczyk

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w czasie sesji:

30 czerwca 16:30-18:30 (Teams)
5 lipca, 8:00-9:00 (pokój 111)
6 lipca, 8:00-9:00 (pokój 111)
14 lipca, 16:30-18:30 (Teams)

O sobie

Urodziłem się w 1991 roku w Zwoleniu. Ukończyłem historię (2015) i filozofię (2017) na UMCS w Lublinie. Od 22 stycznia 2020 roku jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Stopień uzyskałem na podstawie rozprawy „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Od teorii do praktyki”. Została ona napisana pod kierunkiem prof. Jana Pomorskiego i otrzymała wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS. Od 2017 roku jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie filozofii i przygotowuję pod kierunkiem dr. hab. Leszka Kopciucha rozprawę „Optymizm i pesymizm historyczny a społeczny kontekst filozofii historii”. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii historii oraz filozofii polityki.

Działalność naukowa

Książki:

  • Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991-1994 (Przedmowa: Marek Dietl; Posłowie: Wiesław Rozłucki), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Artykuły naukowe i recenzje w czasopismach:

  • O naukowym statusie historii raz jeszcze, Kultura – Historia – Globalizacja, nr 27 (2020), s. 3-15.
  • Przewodnik po życiu politycznym współczesnej Polski? Recenzja: Zakaria Fareed. Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Tłum. Tomasz Bieroń. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018, ss. 329, Kultura i Wartości, nr 26 (2018), s. 439-459.
  • Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego, Kultura i Wartości, nr 22 (2017), s. 54-113.
  • Paradygmat cywilizacyjny Samuela P. Huntingtona. Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?, Kultura i Wartości, nr 21 (2017), s. 29-60.
  • O użyteczności praw historycznych, Kultura i Wartości, nr 19 (2016), s. 25-44.
  • O roli historii i filozofii w rozwiązywaniu współczesnych problemów Europy, Koło Historii, nr 18 (2016), s. 269-279.
  • Najważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Koło Historii, nr 17 (2015), s. 163-172.
  • Naukowcy w służbie śmierci. O metodach eliminacji wrogów politycznych ZSRR, Koło Historii, nr 15 (2014), s. 135-142.
  • Działalność prezydentów II Rzeczypospolitej na tle zmian w krajobrazie politycznym państwa.  Stanisław Wojciechowski a Ignacy Mościcki, Koło Historii, nr 14 (2014), s. 147-158.

https://orcid.org/0000-0001-7716-2014