Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Danuta Matusiak

Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO SPRAW STUDENCKICH
Telefon
(81) 533-86-27 [centrex 65-13], tel. (81) 533-27-42 [centrex 65-16]
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin

O sobie

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Biuro Spraw Studenckich

 

Jestem członkiem Komisji ds. Domów Studenckich (przyznawanie, zamiana miejsc w domach studenckich) a także koordynatorem w poszczególnych turach wniosków o przyznanie miejsca w DS,  składanych przez studentów i doktorantów za pomocą platformy internetowej usosweb.

Zajmuję się ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów (rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem  studentów i doktorantów w systemie SAP).

Kolejnym moim zadaniem jest obsługa kancelaryjna spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów w postępowaniu wyjaśniającym, jak i po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego.

Zajmuję się wystawianiem zaświadczeń do kredytów bankowych dla studentów i doktorantów.

Sporządzam listę 10 % najlepszych absolwentów uczelni I, II, III stopnia i jednolitych magisterskich, którzy  mogą ubiegać się odpowiednio o 50 %, 35% lub 20 % umorzenia kredytu studenckiego.

Przygotowouję zaświadczenia do banków dla osób. które mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego.

Zajmuję się obsługą administracyjną  konkursu wyłaniania Najlepszego Absolwenta UMCS oraz Najlepszych Absolwentów poszczególnych wydziałow.

Dodatkowo do moich obowiązków należy obsługa administracyjna decyzji podjętych przez  Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, w zakresie spraw wychowawczych oraz związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu domów studenckich UMCS przez mieszkańców akademików.


Ogłoszenia

Obsługa interesantów: poniedziałek - piątek w godz. 900 - 1430