Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

KONSULTACJE dr Katarzyna Mamcarz (MS Teams KOD ZESPOŁU: c0lxuzu)


R. AKAD. 2022/23

SEMESTR ZIMOWY 


środa 10.00 - 11.30 (ZDALNE MS TEAMS)


piątek 13.00 - 14.30 (pok. 507)


 Konsultacje z dn. 21.10.2022r. przeniesione na 20.10.2022r. w godz. 11.30- 13.00.


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 507
20-031 Lublin

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.

Profile in English: https://www.umcs.pl/en/addres-book-employee,1705,en.html

 


Działalność naukowa


Ogłoszenia

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2022/23

SEMEST ZIMOWY 2022-2023

Kierunek Zarządzanie 2. rok I st. stacjonarne

EGZAMIN 1. TERMIN

Analiza ekonomiczno-finansowa

10.02.2023 r. (piątek)  godz. 10.00 - 11.30

ONLINE na MS Teams (spotkanie) i Wirtualnym Kampusie (Test)

Szczegółowe informacje dot. logowania są dostępne na stronie Kursu na Wirtualnym Kampusie.

Materiały  do zajęć są dostęne na WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS

 

SEMEST LETNI 2022-2023

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczna

EGZAMIN 1. TERMIN

EGZAMIN 2. TERMIN

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Seminarium dyplomowe

1. Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

 

ZAJĘCIA DLA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Kierunek Prawno-biznesowy 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa (Wykłady)

1.     Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

EGZAMIN 1. TERMIN

EGZAMIN 2. TERMIN

Kierunek Prawno-biznesowy 2. rok I st. NIESTACJONARNE_Analiza ekonomiczno-finansowa (Wykłady i ćwiczenia)

1.     Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS