Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

SEMESTR ZIMOWY 2019/20 (pok. 507)


Wtorek: 11.30- 13.00
Środa: 10.00- 11.30 (zmiana na czwartek 20.02.2020r.)


 


 


 


O SYSTEMIE ECTS


Strona UMCS:


http://www.umcs.pl/pl/system-ects,134.htm


 


 

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.


Działalność naukowa

https://scholar.google.pl/citations?user=iW2JkyAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/wyniki

(Szukaj wg Autor/Search by Author: Mamcarz, Katarzyna or Mamcarz, Katarzyna Maria)

 

 


Ogłoszenia

Zajęcie w sem. zimowycm 2019/20

Podstawowe informacje plik u dołu ekranu.

Materiały do pobrania na Wirtualny Kampus UMCS

Terminarz zajęć 15 godz.

Grupa przed ukośnikiem jest żółta, Grupa po ukośniku jest niebieska.

 

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2019/20

SEMESTR ZIMOWY 2019/20

1. ZARZĄDZANIE I, II ROK, ST. STACJONARNE

Przedmiot: Analiza ekonomiczno-finansowa

KOLOKWIUM: w dn. 05.02.2020r., godz. 10.00, sala A5

EGZAMIN: w dn. 13.02.2020r.

aula II
Tura I [1. Adamc- 63. Maj]: 12:00 - 13.30
Tura II [64. Mal- 125. Ży]: 13.30 -15:00

Kolejność alfabetyczna

Na egzamin należy przyjść 15 min. przed jego rozpoczęciem.

EGZAMIN  POPRAWKOWY: 

w dn. 25.02.2020r., godz. 10.00-11.30, sala B4

 

SENESTR LETNI 2019/20

1. LOGISTYKA I, III ROK, ST. STACJONARNE

2. LOGISTYKA I, III ROK, ST. NIESTACJONARNE

3. EKONOMIA I, II ROK, ST. STACJONARNE