Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

R. AKAD. 2023/24

SEMESTR ZIMOWY 


poniedziałek (zdalne MS TEAMS): 18.15 - 19.45


środa (stacjonarne, p.507): 13.15 - 14.45


SEMESTR LETNI


 


KONSULTACJE dr Katarzyna Mamcarz 


(MS Teams KOD ZESPOŁU: c0lxuzu)

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 507
20-031 Lublin

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów.

Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej. Prowadzi również zajęcia z Mikroekonomii.

Profile in English: https://www.umcs.pl/en/addres-book-employee,1705,en.html

 


Działalność naukowa


Ogłoszenia

Materiały  do zajęć są dostęne na WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS w kursach dedykowanych dla poszczególnych kierunków.

 

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2023/24

SEMEST ZIMOWY 2023/24

Kierunek Zarządzanie 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa

EGZAMIN 1. TERMIN

EGZAMIN 2. TERMIN: 

 

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczna

EGZAMIN 1. TERMIN:

EGZAMIN 2. TERMIN: