Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

URLOP 13.07.2020r. 26.08.2020r.


SEMESTR LETNI 2019/20 (pok. 507)


Wtorek: 11.30- 13.00
Środa: 10.00- 11.30


MAILOWO I ZA POŚREDNICTWEM CZATU DEDYKOWANEGO DLA DANEGO KIERUNKU STUDIÓW NA WIRTUALNYM KAMPUSIE UMCS


Seminarium (Ekonomia III rok I st./logistyka II rok I st.):


26-02-2020 r./04-03-20020r. ; 11-03-2020 r. (odbędą się w dn.17.06.2020r.) ; 25-03-2020 r.; 01-04-2020 r.; 22-04-2020 r.; 06-05-2020 r.; 13-05-2020 r.; 20-05-2020 r.; 03-06-2020 r.; 10-06-2020 r.


 


 


 ,

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.


Działalność naukowa

https://scholar.google.pl/citations?user=iW2JkyAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/wyniki

(Szukaj wg Autor/Search by Author: Mamcarz, Katarzyna or Mamcarz, Katarzyna Maria)

 

 


Ogłoszenia

Zajęcie w sem. letnim 2019/20

ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE ZDALNIE NA WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS:

Dostęp po zalogowaniu na Wirtualny Kampus UMCS

 

 

 

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2019/20

SEMESTR ZIMOWY 2019/20

1. ZARZĄDZANIE I, II ROK, ST. STACJONARNE

Przedmiot: Analiza ekonomiczno-finansowa

KOLOKWIUM: w dn. 05.02.2020r., godz. 10.00, sala A5

EGZAMIN: w dn. 13.02.2020r.

aula II
Tura I [1. Adamc- 63. Maj]: 12:00 - 13.30
Tura II [64. Mal- 125. Ży]: 13.30 -15:00

Kolejność alfabetyczna

Na egzamin należy przyjść 15 min. przed jego rozpoczęciem.

EGZAMIN  POPRAWKOWY: 

w dn. 25.02.2020r., godz. 10.00-11.30, sala B4

 

SENESTR LETNI 2019/20

1. LOGISTYKA I, III ROK, ST. STACJONARNE

26.06.2020r. godz. 13:00 - 15:00 na Wirtualnym Kampusie UMCS

2. LOGISTYKA I, III ROK, ST. NIESTACJONARNE

27.06.2020r. (sobota)  godz. 12:00 -13.30 na Wirtualnym Kampusie UMCS

3. EKONOMIA I, II ROK, ST. STACJONARNE

01.07.2020 r. godz. 11.00 -12.30 na Wirtualnym Kampusie UMCS