Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

KONSULTACJE dr Katarzyna Mamcarz (MS Teams KOD ZESPOŁU: c0lxuzu)


R. AKAD. 2021/22

SEMESTR ZIMOWY


SEMESTR LETNI


PONIEDZIAŁEK (ROTACYJNIE)
godz. 9.45 – 11.15 (co dwa tygodnie - cykl żółty): 28. II; 14., 28. III; 11. IV; 16., 30. V; 13., 20. VI
godz. 11.30 – 13.00 (co dwa tygodnie - cykl niebieski): 7., 21. III; 4., 25. IV; 9., 23. V, 6. VI

ŚRODA godz. 15.00 – 16.30


Jednorazowa zmiana terminu konsultacji. Konsultacje z dnia 25.04.2022r. (poniedziałek) zostają przeniesienie na dzień 26.04.2022r. (wtorek) w godz. 11.30 – 13.00.


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 507
20-031 Lublin

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.

Profile in English: https://www.umcs.pl/en/addres-book-employee,1705,en.html

 


Działalność naukowa


Ogłoszenia

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2021/22

Kierunek Zarządzanie 2. rok I st. stacjonarne

Analiza ekonomiczno-finansowa

07.02.2022r., godz. 13.00-14.30, platformy Wirtualny Kampus UMCS i MS Teams

TERMIN POPRAWKOWY:

21.02.2022r., godz. 10.00-11.30, platformy Wirtualny Kampus UMCS i MS Teams

 

Kierunek MwF 3. rok I st. stacjonarne

09.02.2022r., godz. 11.00-12.30, platformy Wirtualny Kampus UMCS i MS Teams

TERMIN POPRAWKOWY:

 17.02.2022r., godz. 8.30, platformy Wirtualny Kampus UMCS i MS Teams

Materiały  do zajęć (linki) są dostęne na WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS

Dostęp po zalogowaniu na:

MS Teams: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm

Wirtualny Kampus UMCShttps://kampus.umcs.pl/

 

Kierunek Zarządzanie 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

ZESPÓŁ MS Teams:

Kierunek Logistyka 2. rok I st. stacjonarne_Seminarium dyplomowe_grupa_7

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

Zespół MS Teams

 

Kierunek Matematyka w Finansach 3. rok I st. stacjonarne

Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

Zespół MS Teams

 

SEMEST LETNI 2021-2022

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczna

1. Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

2. ZESPÓŁ MS Teams

EGZAMIN 1. TERMIN

29.06.2022r. godz. 11.00 - 12.30

 

Kierunek Ekonomia 2. rok I st. stacjonarne_Seminarium dyplomowe

1. Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

2. ZESPÓŁ MS Teams

 

ZAJĘCIA DLA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Kierunek Prawno-biznesowy 2. rok I st. stacjonarne_Analiza ekonomiczno-finansowa (Wykłady)

1.     Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

2.     ZESPÓŁ MS Teams

 

Kierunek Prawno-biznesowy 2. rok I st. NIESTACJONARNE_Analiza ekonomiczno-finansowa (Wykłady i ćwiczenia)

1.     Kurs na Wirtualnym Kampusie UMCS

2.     ZESPÓŁ MS Teams