Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Mamcarz

dr Katarzyna Mamcarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 5375488
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2639
Konsultacje

SEMESTR ZIMOWY 2020/21 na MS Teams (od 05.10.2020r.)


KONSULTACJE dr Katarzyna Mamcarz (MS Teams KOD ZESPOŁU: c0lxuzu)


Poniedziałek: 09.45-11.15
Środa: 09.45-11.15


 

O sobie

Dr Katarzyna Maria Mamcarz w okresie 2007 (X) – 2019 (IX) była pracownikiem Zakładu Analiz Rynkowych, a od X 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Posiada doktorat z dyscypliny Ekonomia, specjalność rynek kapitałowy, magisterium z zakresu Ekonomii uzyskane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marketplace Trainer Certificate. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS oraz członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Brała udział w pracach Zespołów ds. utworzenia nowych kierunków studiów. Od X 2019 r. jest przedstawicielem pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów. Jej badania naukowe były początkowo poświęcone problematyce inwestorskiego marketingu-mix na rynkach akcji. Analizowała skuteczność instrumentów sygnalizacji w komunikacji spółek z inwestorami (pierwsze oferty publiczne, wykupy akcji, podział wartości nominalnej akcji, wypłata dywidendy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestycjach alternatywnych, w szczególności w złoto (determinanty ceny, popytu i podaży, dźwignia ceny złota, złoto jako komponent portfela inwestycyjnego, relacje przyczynowe między rynkiem złota i innych aktywów finansowych). Posiada liczne publikacje z tej problematyki. Jest promotorem prac dyplomowych i magisterskich oraz wieloletnim wykładowcą zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym analizy finansowej.


Działalność naukowa

https://scholar.google.pl/citations?user=iW2JkyAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/wyniki

(Szukaj wg Autor/Search by Author: Mamcarz, Katarzyna or Mamcarz, Katarzyna Maria)

 

 


Ogłoszenia

Zajęcie w sem. zimowy 2020/21

ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE ZDALNIE NA MS Teams w godzinach wg palnu zajęć dla poszczególnych kierunków

Materiay do zajęć są dostęne na WIRTULANYM KAMPUSIE UMCS:

Dostęp po zalogowaniu na:

MS Teams: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm

Wirtualny Kampus UMCShttps://kampus.umcs.pl/

 

1. Kierunek Logistyka 3. rok I st. Seminarium dyplomowe

Zespół MS Teams: Logistyka 3 rok I st. Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Mamcarz 

Kurs na Wirtualym Kampusie UMCS: SEMLOG_kontynuacja 20/21

2. Kierunek Zarządzanie 2. rok I st.

Zespół MS Teams: Zarządzanie 2 rok I st_Analiza ekonom.-finans dr Katarzyna Mamcarz

Rozkład zajęć w trybie 15 godzinnym

Wykłady (wg układu niebieskiego); Grupa LB1 (żółta); Grupa LB2 (niebieska)

Kurs na Wirtualym Kampusie UMCS: Zarządzanie 2 rok I st. Analiza ekonomiczno-finansowa 2020/21

3. Kierunek Matematyka w Finansach 3. rok I st.

Zespół MS Teams: Matematyka w finansach 3 rok I st. Analiza finansowa dr Katarzyna Mamcarz

Wykłady Analiza finansowa, Ćwiczenia Analiza finansowa

Kurs na Wirtualym Kampusie UMCS (Wydział Ekonomiczny): Matematyka w Finansach 3. rok I st. Analiza finansowa_2020/21

 

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W ROKU AKDAEMICKIM 2020/21

SEMESTR ZIMOWY 2020/21

1. ZARZĄDZANIE I, II ROK, ST. STACJONARNE

Przedmiot: Analiza ekonomiczno-finansowa

KOLOKWIUM:

EGZAMIN:

EGZAMIN  POPRAWKOWY: 

2. MATEMATYKA W FINANSACH, III ROK, ST. STACJONARNE

Przedmiot: Analiza finansowa

KOLOKWIUM:

EGZAMIN:

EGZAMIN  POPRAWKOWY:

SENESTR LETNI 2020/21

1. LOGISTYKA I, III ROK, ST. STACJONARNE

na Wirtualnym Kampusie UMCS

2. LOGISTYKA I, III ROK, ST. NIESTACJONARNE

na Wirtualnym Kampusie UMCS

3. EKONOMIA I, II ROK, ST. STACJONARNE

 na Wirtualnym Kampusie UMCS