Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Malmon

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Telefon
81 537 28 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje:


poniedziałek - godz. 11.30 - 13.30


 


Kolegium Humanistyczne - pokój 312;


 


Kontakt e-mail: mmalmon@bacon.umcs.lublin.pl

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Pracownik Zakładu Historii filozofii Starożytnej i Śewdniowiecznej.


Działalność naukowa

Blackfriars Hall, Oxford

International Association for Anselm Studies

Conference R.W. Southern: Anselm's Biographer