Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Malmon

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Telefon
81 537 28 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne:


Wtorek godz. 9.30-11.30;


W nagłej potrzebie kontaktu:


e-mail: monika. malmon@mail.umcs.pl


MS Teams:Kod dostępu: a0f8akm


Kolegium Humanistyczne - pokój 310;


 

Adres

ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Pracownik Katedry Etyki


Działalność naukowa

Blackfriars Hall, Oxford

International Association for Anselm Studies

Conference R.W. Southern: Anselm's Biographer

ORCID 0000-0001-6136-1983

Atykuł 2020 r. :

Anzelm z Canyerbury: natura, porządek, Bóg, Przegląd Filozoficzny, Rocznik 29, Warszawa 2020, Numer 3 (115), ISSN 1230–1493 DOI: 10.24425/pfns.2020.133983

Recenzje 2021 r.:

Budowa i funkcjonowanie organizmu według założeń antropologii Grzegorza z Nyssy na podstawie dzieła O stworzeniu człowieka;

Regina caeli laetare jako przykład kultu maryjnego w tekstach modlitewnych polskiego średniowiecza. Geneza antyfony oraz współczesne muzyczne opracowanie tekstu na chór mieszany a cappella autorstwa Tadeusza Szeligowskiego.

2020r.:

Miłość miłosierna a najważniejsze problemy poznawcze decyzyjne  człowieka w kulturze Zachodu" (dla Fundacji Tygiel – lipiec 2020)

Monografia 2015:

Anzelm z Canterbury. O gramatyku. Dialog o paronimach ISBN: 978-83-7784-752-7

 Recenzje rozdziałów monografii naukowej 2015:

 1. Powojenne losy ołtarz amonowych, B. Andruszkiewicz, K. Rajna, M. Kaluch, „Okres około wojenny z perspektywy czasu”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-22-5.
 2. Wypowiedzi performatywne języka prawnego – kilka uwag na tle wykładni przepisów Ordynacji podatkowej, J. Szatkowski, „Wybrane zagadnienia z filozofii języka i religii”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-21-8.
 3. Filozoficzny wymiar duchowego programu trzeźwości Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, P. Łowicki, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 4. Nieznane muzyczne oblicze hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, E. Orman, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 5. Jednostka jako ofiara represji kulturowej w diagnozach Ericha Fromma i Neila Postmana, W. Setlak, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 6. Status prawny dziecka poczętego w Polsce, M. Debita, „Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności”, [red. K. Bałękowski, K. Maciąg], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-20-1.
 7. Trudna przyjaźń? Współpraca posłów sejmowej Komisji ds. UE z posłami do Parlamentu Europejskiego, I. Łukaszczuk, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 8. Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, N.K. Sławińska, J. Świdwiński, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 9. Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina, A. Jarocka-Mikrut, „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności”, [red. K. Kropiwiec, M. Szala], Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2015; ISBN 978-83-65272-11-9.
 10. Człowiek etyczny w myśli Tadeusza Kotarbińskiego i Henryka Elzenberga, A. Kasperek.
 11. Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Mienie zabużańskie, N.K. Sławińska, J. Świdyński.
 12. Polimorfizm języka naturalnego a twierdzenia Kurta Gödla, Ł. Gomułka.
 13. Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, E. Paziewska.