Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Malmon

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Telefon
81 537 28 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


03.02.br godz. 11.10 - 12.15;


04.02.br godz. 11.10 - 12.15;


07.02.br godz. 10.00 - 12.00 sala 240;


11.02.br godz. 11.00 - 13.00;


18.02.br godz. 11.00 - 13.00.


Od 21.02. br do 14.03. br bedę nieobecna.


 


 Kolegium Humanistyczne - pokój 310;


 


Kontakt e-mail: mmalmon@bacon.umcs.lublin.pl

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Pracownik Katedry Etyki


Działalność naukowa

Blackfriars Hall, Oxford

International Association for Anselm Studies

Conference R.W. Southern: Anselm's Biographer