Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Majewska

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD STUDIÓW CONRADOZNAWCZYCH
Telefon
+48 (81) 537 26 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


urlop


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pokój 532
20-031 Lublin

O sobie

  • mgr filologii rosyjskiej
  • mgr filologii angielskiej
  • autorka rozprawy doktorskiej pt. Dostojewski w utworach politycznych Conrada

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

Majewska, Monika. "Stevie: Conrad's Christ?" Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide. Ed. and Introduction by Wiesław Krajka. Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP, 1999. Vol. 8 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Ed. Wiesław Krajka.     87-112.

Majewska, Monika. "Dostoevskian Elements in Joseph Conrad's The Secret Agent." Joseph Conrad Studies: Under Western and Eastern Eyes. Ed. Vladimir M. Bychenkov, Yelena S. Sebezhko. Moscow - Kaluga - Rusk, TX Kaluga University Press, The Joseph Conrad Foundation, 2002.    87-104.

Majewska, Monika. "Under Western Eyes and The Brothers Karamazov." In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad. Ed. and Introduction Wiesław Krajka. Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP, New York: Columbia UP, 2010. Vol. 19 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Ed. Wiesław Krajka.    335-60.

Majewska, Monika. "On Conrad and Russia/Dostoevsky." Zwischen Ost und West. Joseph Conrad im europäischen Gespräch. Ed. Elmar Schenkel and Hans-Christian Trepte. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2010. Vol. 2 of Schriftenreihe der Societas Jablonoviana. Ed. Ewa Tomicka-Krumrey and Dietrich Scholze-Šołta.     89-109.

Majewska, Monika. "Towards the Story of Mr. Razumov: Dostoevsky's The Gambler." From Szlachta Culture to the 21st Century. Between East and West. New Essays on Joseph Conrad's Polishness. Ed. with an Introduction by Wiesław Krajka. Boulder: East European Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP, 2013. Vol. 22 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Ed. Wiesław Krajka.     339-54.

Majewska, Monika. "'a somewhat discredited sentiment'? Conrad, Tolstoy and Zdziechowski on Patriotism." Joseph Conrad's Authorial Self. Polish and Other. Ed. with an Introduction by Wiesław Krajka. Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP, 2018. Vol. 27 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Ed. Wiesław Krajka.     205-18.