Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Majdan

prof. dr hab. Marek Majdan
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
praca:81 5375 7 29; dom(nr. komórkowy):507 642 457
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  ŚRODA: 10-12.30, PL MC Skłodowskiej 2/10

Adres

PL MC Skłodowskiej 2
20-031 Lubln

O sobie

Data urodzenia: 19.02.1950, Puławy woj. lubelskie

Wykształcenie: szkoła podstawowa-1963, szkoła średnia(liceum ogólnokształcące)-1967, studia wyższe-1972(chemia na wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej)

 

Stopnie naukowe: 1972-mgr. chemii, 1980-dr nauk chemicznych, 1995- dr hab.

Tytuły: 2012-profesor

 

Stanowiska: 1972-1980 asystent; 1980-2001 adiunkt; 2001-2012 profesor UMCS; 2012 profesor zwyczajny

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Chemia koordynacyjna pierwiastków przejściowych i wewnątrz-przejściowych wymiana  jonowa, ekstrakcja metali, sorpcja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na glinach i zeolitach, właściwości spektroskopowe i biokatalityczne porfiryn 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

 

 

Publikacje

 

  1.    M.Majdan, R.P. Sperline, Wu-Gu Gu, Wei-Hua Yu and Henry Freiser, Interaction of long-chain modifiers with LIX solvent extarction reagents, Solv. Extr. Ion Exch., 7(6) (1989) 987.
  2.   M.Majdan, Z.Kolarik, Synergistic extraction of lanthanides (III) by trioctylammonium nitrate and TBP, Solv. Extr. Ion Exch., 11(2) (1993) 331.
  3.    M.Majdan, S.Pikus, M.Kowalska-Ternes, A.Gładysz-Płaska, P. Staszczuk, L.Fuks, H.Skrzypek, Equilibrium study of selected divalent d-electron metals adsorption on A zeolite, J. Colloid and Interface Science, 262/2 (2003) 321.
  4.      M. Majdan, S. Pikus, M. Kowalska-Ternes, A. Gładysz-Płaska, H. Skrzypek, Scanning Electron Microscopy and DRIFT study of metal -loaded Y zeolites, J. Mol. Struct., 657 (2003) 47.
  5.   A. Gładysz-Plaska, M. Majdan, S. Pikus, W. Lewandowski, Tetrad effect in the adsorption of the lanthanides on zeolite Y, J. Colloid Interf. Sci., 313/1 (2007) 97.
  6.      M. Majdan, S. Pikus, A. Gajowiak, A. Gładysz-Płaska, H. Krzyżanowska, J. Żuk, M. Bujacka, Characterization of U(VI) sorption by organobentonite, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5416.
  7.    O. Maryuk, A. Gładysz-Płaska, M. Rudaś, M. Majdan, Adsorpcja jonów chromu (VI) na powierzchniowo modyfikowanym klinoptylolicie, Przem. Chem., 84/5 (2005) 360.
  8.    M. Majdan, M. Bujacka, E. Sabah, A. G1adysz-Płaska, S. Pikus, D. Sternik, Z. Komosa, A. Padewski, Unexpected difference in phenol sorption on PTMA- and BTMA-bentonite, J. Environ. Manage., 91/(1) (2009) 195.
  9.     M. Majdan, E. Sabah, M. Bujacka, S. Pikus, A.Gładysz-Płaska, Spectral and equillibrium properties of phenol–HDTMA- and phenol–BDMHDA-bentonite as a response to the molecular arrangements of surfactant cations, J. Mol. Struct., 938 (2009) 45.

 

Staże naukowe

1986 - The Chalmers University of Technology (Goteborg,Szwecja, 6 miesięcy)- opiekun: Prof. Jan Rydberg, Study: The lanthanide acetylacetonate complexes.

1987-89 -  The University of Arizona (Tucson, Arizona,USA, 16 miesięcy) - opiekun:  Professor Henry Freiser. Study: The extraction of Cu by LIX reagents.

1990-91 - Kernforschungszentrum Karlsruhe (Niemcy, 12 miesięcy) - opiekun: -dr Zdenek  Kolarik.

Study: Extraction of the lanthanide nitrates by Aliquat 336.

1992 - Hatfield Polytechnic (Wielka Brytania- 1 miesiąc) - opiekun: Prof Michael Cox, Study: Extraction of Cu using liquid membranes