Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Jędruchniewicz

dr Katarzyna Jędruchniewicz
Stanowisko
samodzielny referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 407
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: 0000-0003-3945-7377


Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE:

18. K. Różyło, K. Jędruchniewicz, P. Krasucka, W. Biszczak, P. Oleszczuk, Physicochemical Characteristics of Biochar from Waste Cricket Chitin (Acheta domesticus), Molecules 27 (2022) 8071. (IF2021 = 4,927)

17. I. Sadok, K. Jędruchniewicz, M. Staniszewska, Quantification of nicotinic acid, kynurenine, and kynurenine acid in poultry meat by validated liquid chromatography-single quadrupole mass spectrometry method, LWT 163 (2022) 113582. (IF2021 = 4,952)

16. M. Wiśniewska, P. Nowicki, K. Szewczuk-Karpisz, M. Gęca, K. Jędruchniewicz, P. Oleszczuk, Simultaneous removal of toxic Pb(II) ions, poly(acrylic acid) and Triton X-100 from their mixed solution using engineered biochars obtained from horsetail herb precursor – Impact of post-activation treatment, Separation and Purification Technology 276 (2021) 119297. (IF2021 = 7,312)

15. I. Sadok, K. Jędruchniewicz, K. Rawicz-Pruszyński, M. Staniszewska, UHPLC-ESI-MS/MS quantification of relevant substrates and metabolites of kynurenine pathway present in serum and peritoneal fluid from gastric cancer patients – method development and validation, International Journal of Molecular Sciences 22 (2021) 6972. (IF2021 = 6,208)

14. R. Panek, M. Medykowska, M. Wiśniewska, K. Szewczuk-Karpisz, K. Jędruchniewicz, M. Franus, Simultaneous Removal of Pb2+ and Zn2+ Heavy Metals Using Fly Ash Na-X Zeolite and its Carbon Na-X(C) Composite, Materials 14 (2021) 2832. (IF2021 = 3,748)

13. K. Jędruchniewicz, Y. S. Ok, P. Oleszczuk, COVID-19 discarded disposable gloves as a source and a vector of pollutants in the environment, Journal of Hazardous Materials 417 (2021) 125938. (IF2021 = 14,224)

12. G. Fijałkowska, M. Wiśniewska, K. Szewczuk-Karpisz, K. Jędruchniewicz, P. Oleszczuk, Comparison of lead(II) ions accumulation and bioavailability on the montmorillonite and kaolinite surfaces in the presence of polyacrylamide soil flocculant, Chemosphere 276 (2021) 130088. (IF2021 = 8,943)

11. B. Tomczyk, A. Siatecka, K. Jędruchniewicz, A. Sochacka, A. Bogusz, P. Oleszczuk, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) persistence, bioavailability and toxicity in sewage sludge- or sewage sludge derived biochar-amended soil, Science of the Total Environment 747 (2020) 141123. (IF2019 = 6,551)

10. K. Jędruchniewicz, K. Tyszczuk-Rotko, A new modified screen-printed sensor for monitoring of ultratrace concentrations of Mo(VI), Journal of Electroanalytical Chemistry 847 (2019) 113228-113236. (IF20193,218)

9. K. Tyszczuk-Rotko, K. JędruchniewiczUltrasensitive sensor for uranium monitoring in water ecosystems, Journal of The Electrochemical Society 166 (2019) B837-B844. (IF20183,721)

8. K. Tyszczuk-Rotko, I. Jaworska, K. JędruchniewiczApplication of unmodified boron-doped diamond electrode for determination of dopamine and paracetamol, Microchemical Journal 146 (2019) 664-672. (IF2018 = 3,206)

7. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, Integrated three-electrode screen-printed sensor modified with bismuth film for voltammetric determination of thallium(I) at the ultratrace level, Analytica Chimica Acta, 1036 (2018) 16-25. (IF2018 = 5,256)

6. K. Tyszczuk-Rotko, K. Madejska, K. DomańskaUltrasensitive hexavalent chromium determination at bismuth film electrode prepared with mediator, Talanta 182 (2018) 62-68. (IF2018 = 4,916)

5. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta 165 (2017) 474-481. (IF2017 = 4,244)

4. K. Tyszczuk-Rotko, K. DomańskaSimple and sensitive voltammetric procedure for determination of Cd(II) and Pb(II) using bismuth-coated screen-printed carbon electrode prepared with mediator, Journal of The Electrochemical Society, 164 (2017) H537-H544. (IF2017 = 3,662) 

3. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, K Vytřas, R. Metelka, A. Nosal-Wiercińska, M. Sýs, Application of screen-printed carbon electrode modified with lead in stripping analysis of Cd(II), Open Chemistry 15 (2017) 28-33. (IF2017= 1,425)

2. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, S. Dąbal, The simultaneous voltammetry determination of cadmium(II) and lead(II) at bismuth film glassy carbon electrode prepared with the use of mediator, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA – Chemia 72 (2017) 1-12. 

1. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, I. Sadok, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Voltammetric procedure for the determination of oleanolic and ursolic acids in plant extracts, Analytical Methods 7 (2015) 9435-9441. (IF2015 = 1,915)

Dodatkowo jestem współautorem 5 rozdziałów w monografiach oraz 16 recenzowanych artykułów pokonferencyjnych. Brałam udział w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, podczas których zaprezentowałam łącznie ponad 100 komunikatów w postaci posterów oraz prezentacji ustnych, a 11 z nich zostało nagrodzonych. 

NAGRODY: 

1. Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wyróżniającą się pracę naukową w roku akademickim 2020/2021.

2. I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2019.

3. Stypendium „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2018/2019 przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.