Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Jędruchniewicz

dr Katarzyna Jędruchniewicz
Stanowisko
referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH
Telefon
+48 (81) 537 56 92
Adres e-mail
Wyświetl

Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE:

1. K. Jędruchniewicz, Y. S. Ok, P. Oleszczuk, COVID-19 discarded disposable gloves as a source and a vector of pollutants in the environment, Journal of Hazardous Materials (2021) In press.

2. G. Fijałkowska, M. Wiśniewska, K. Szewczuk-Karpisz, K. Jędruchniewicz, P. Oleszczuk, Comparison of lead(II) ions accumulation and bioavailability on the montmorillonite and kaolinite surfaces in the presence of polyacrylamide soil flocculant, Chemosphere 276 (2021) 130088.

3. B. Tomczyk, A. Siatecka, K. Jędruchniewicz, A. Sochacka, A. Bogusz, P. Oleszczuk, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) persistence, bioavailability and toxicity in sewage sludge- or sewage sludgederived biochar-amended soil, Science of the Total Environment 747 (2020) 141123.

4. K. Jędruchniewicz, K. Tyszczuk-Rotko, A new modified screen-printed sensor for monitoring of ultratrace concentrations of Mo(VI), Journal of Electroanalytical Chemistry 847 (2019) 113228-113236.

5. K. Tyszczuk-Rotko, K. JędruchniewiczUltrasensitive sensor for uranium monitoring in water ecosystems, Journal of The Electrochemical Society 166 (2019) B837-B844. 

6. K. Tyszczuk-Rotko, I. Jaworska, K. JędruchniewiczApplication of unmodified boron-doped diamond electrode for determination of dopamine and paracetamol, Microchemical Journal 146 (2019) 664-672.

7. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, Integrated three-electrode screen-printed sensor modified with bismuth film for voltammetric determination of thallium(I) at the ultratrace level, Analytica Chimica Acta, 1036 (2018) 16-25.

8. K. Tyszczuk-Rotko, K. Madejska, K. DomańskaUltrasensitive hexavalent chromium determination at bismuth film electrode prepared with mediator, Talanta 182 (2018) 62-68.

9. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta 165 (2017) 474-481.

10. K. Tyszczuk-Rotko, K. DomańskaSimple and sensitive voltammetric procedure for determination of Cd(II) and Pb(II) using bismuth-coated screen-printed carbon electrode prepared with mediator, Journal of The Electrochemical Society, 164 (2017) H537-H544. 

11. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, K Vytřas, R. Metelka, A. Nosal-Wiercińska, M. Sýs, Application of screen-printed carbon electrode modified with lead in stripping analysis of Cd(II), Open Chemistry 15 (2017) 28-33. 

12. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, S. Dąbal, The simultaneous voltammetry determination of cadmium(II) and lead(II) at bismuth film glassy carbon electrode prepared with the use of mediator, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA – Chemia 72 (2017) 1-12.

13. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, I. Sadok, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Voltammetric procedure for the determination of oleanolic and ursolic acids in plant extracts, Analytical Methods 7 (2015) 9435-9441.

Dodatkowo jestem współautorem 5 rozdziałów w monografiach oraz 16 recenzowanych artykułów pokonferencyjnych. Brałam udział w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, podczas których zaprezentowałam łącznie ponad 100 komunikatów w postaci posterów oraz prezentacji ustnych, a 11 z nich zostało nagrodzonych. 

NAGRODY: 

1. I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2019.

2. Stypendium „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2018/2019 przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.