Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Jędruchniewicz

dr Katarzyna Jędruchniewicz
Stanowisko
referent
Jednostki
INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH
Telefon
+48 (81) 537 56 92
Adres e-mail
Wyświetl

Działalność naukowa

PUBLIKACJE NAUKOWE:

1. B. Tomczyk, A. Siatecka, K. Jędruchniewicz, A. Sochacka, A. Bogusz, P. Oleszczuk, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) persistence, bioavailability and toxicity in sewage sludge- or sewage sludgederived biochar-amended soil, Science of the Total Environment 747 (2020) 141123.

2. K. Jędruchniewicz, K. Tyszczuk-Rotko, A new modified screen-printed sensor for monitoring of ultratrace concentrations of Mo(VI), Journal of Electroanalytical Chemistry 847 (2019) 113228-113236.

3. K. Tyszczuk-Rotko, K. JędruchniewiczUltrasensitive sensor for uranium monitoring in water ecosystems, Journal of The Electrochemical Society 166 (2019) B837-B844. 

4. K. Tyszczuk-Rotko, I. Jaworska, K. JędruchniewiczApplication of unmodified boron-doped diamond electrode for determination of dopamine and paracetamol, Microchemical Journal 146 (2019) 664-672.

5. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, Integrated three-electrode screen-printed sensor modified with bismuth film for voltammetric determination of thallium(I) at the ultratrace level, Analytica Chimica Acta, 1036 (2018) 16-25.

6. K. Tyszczuk-Rotko, K. Madejska, K. DomańskaUltrasensitive hexavalent chromium determination at bismuth film electrode prepared with mediator, Talanta 182 (2018) 62-68.

7. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta 165 (2017) 474-481.

8. K. Tyszczuk-Rotko, K. DomańskaSimple and sensitive voltammetric procedure for determination of Cd(II) and Pb(II) using bismuth-coated screen-printed carbon electrode prepared with mediator, Journal of The Electrochemical Society, 164 (2017) H537-H544. 

9. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, K Vytřas, R. Metelka, A. Nosal-Wiercińska, M. Sýs, Application of screen-printed carbon electrode modified with lead in stripping analysis of Cd(II), Open Chemistry 15 (2017) 28-33. 

10. K. Domańska, K. Tyszczuk-Rotko, S. Dąbal, The simultaneous voltammetry determination of cadmium(II) and lead(II) at bismuth film glassy carbon electrode prepared with the use of mediator, ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA – Chemia 72 (2017) 1-12.

11. K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, I. Sadok, M. Wójciak-Kosior, I. Sowa, Voltammetric procedure for the determination of oleanolic and ursolic acids in plant extracts, Analytical Methods 7 (2015) 9435-9441.

Dodatkowo jestem współautorem 5 rozdziałów w monografiach oraz 16 recenzowanych artykułów pokonferencyjnych. Brałam udział w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, podczas których zaprezentowałam łącznie ponad 100 komunikatów w postaci posterów oraz prezentacji ustnych, a 11 z nich zostało nagrodzonych. 

NAGRODY: 

1. I miejsce w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2019.

2. Stypendium „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2018/2019 przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.