Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Osińska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim zostały odwołane. Proszę o kontakt mail

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Działalność naukowa

- zasoby osobiste osób resocjalizowanych w warunkach wolnościowych i zakładowych

- skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych

- znaczenie potencjału osobistego dla skuteczności procesu resocjalizacji

- kompetencje psychospołeczne pedagogów resocjalizacyjnych

- kuratela sądowa