Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Roman Lewicki

prof. dr hab. Roman Lewicki
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(+48)815375378
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2022/2023:


wtorek 13.00 - 14.00 gab. 434 Nowa Humanistyka


środa 15.45 - 16.45 online MS Teams

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Ur. 28 V 1953 r. w Radomiu. Studiował rusycystykę najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, następnie na Uniwersytecie Leningradzkim (Petersburskim), który ukończył w 1977 r. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na UMCS w 1984 r. na podstawie rozprawy „Zjawiska podstandardowe w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej” (promotor – prof. dr hab. Andrzej Bogusławski, UW), stopień doktora habilitowanego w roku 1994 na podstawie rozprawy „Konotacja obcości w przekładzie”. Od 1999 roku jest profesorem UMCS. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2003 r. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego (od 1994); dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej w latach 1997-2003.

Jest autorem około 140 oryginalnych prac naukowych oraz licznych przekładów. Publikował w Polsce, Rosji, Czechach, Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Hiszpanii, Serbii. Odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Lipsku, pracował także w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy, 1989-1990). Występował z wykładami gościnnymi na uniwersytetach w Saarbrücken i Innsbrucku.

Promotor w 12 ukończonych przewodach doktorskich. Recenzent w wielu przewodach doktorskich,  habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Jest członkiem:

 • Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk;
 • Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Etnolingwistyka”;
 • Rady Redakcyjnej czasopisma "Między Oryginałem a Przekładem".

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prowadzone zajęcia:

 • językoznawstwo ogólne,
 • teoria tłumaczenia,
 • analiza przekładów,
 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego,
 • językoznawcze seminarium magisterskie.

 


Działalność naukowa

Specjalność naukowa: lingwistyka przekładu

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Dziedziny badań:

 • lingwistyka przekładu,
 • leksykografia,
 • historia językoznawstwa.

Ważniejsze publikacje:

 1. Przekład wobec zjawisk podstandardowych, Lublin 1986 (wyróżniona nagrodą Ministra w 1987 r.);
 2. Konotacja obcości w przekładzie, Lublin 1993;
 3. Trubetzkoy, N.S. [oraz 33 inne artykuły biobibliograficzne o lingwistach rosyjskich] w: Lexicon Grammaticorum. Who Was Who in the History of Linguistics, ed. by Harro Stammerjohann, Tübingen 1996; 2nd ed.: Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics. 2nd Edition, Revised and Enlarged, Vol. I–II, ed. by Harro Stammerjohann, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2009;
 4. Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000;
 5. Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski. Warszawa 2002;
 6. Intermedialność / Intermedialität (red., wspólnie z I. Ohnheiser), Lublin 2001;
 7. Interkulturalität / Interkulturowość (red., wspólnie z Ch. Engel), Innsbruck 2005;
 8. Polsko-rosyjski słownik nazw własnych, Lublin 2008;
 9. Przekład – Język – Kultura (red.), Lublin 2002;
 10. Przekład – Język – Kultura II (red.), Lublin 2010;
 11. Przekład – Język – Kultura III (red.), Lublin 2012;
 12. Przekład – Język – Kultura IV (red.), Lublin 2015;
 13. Przekład – Język – Kultura V (red.), Lublin 2018;
 14. Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

Ogłoszenia

Osoby zamierzające skorzystać z konsultacji online proszę o wcześniejszy sygnał (mail lub Teams chat ogólny).