Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Brodacka

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2021/2022:


stacjonarnie: wtorek godz. 8.30 - 9.30 


on-line: czwartek 13.00 -14.00 (Konsultacje (umcs.pl))


 


Zapraszam do pokoju 3.15


 


Zmiana godzin konsultacji w dniu 05.07.2022


Szanowni Państwo,


We wtorek 05.07.2022r. zapraszam na konsultacje w godzinach 11.30-13.00. Za zmianę przepraszam.

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

  1. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku;
  2. Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych oraz rozwijaniu orientacji przestrzennej u dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
  3. Wykorzystanie badań neuroobrazowych w ocenie funkcjonowania zmysłów u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Najważniejsze publikacje 

  • Brodacka, M. (2018). Efektywność terapoii ręki w pracy z dziećmi z zespołem Downa – studium przypadku. W. A. Pawlak-Kindler (red.). Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. UMCS, Lublin.
  • Brodacka, M. (2018). Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów. W: A. Pytka, M. Maciąg (red.) Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki. Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin
  • Brodacka, M. (2016). Elementy terapii ręki w przedszkolu. W: Z. Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin, s.149-160
  • Brodacka, M. (2014) Kompetencje społeczne młodzieży gimnazjalnej i jej aktywność na portalach społecznościowych, W: W. Żłobicki (red.). Transgresje w edukacji Tom 1, wyd. Impuls

Wybrane wystąpienia podczas konferencji:

  • World Congress on Special Needs Education, University of Cambridge, 11-14 grudnia 2017, Cambridge, plakat: Social competencies of junior high schools blind students

 

  • II Toruńska Konferencja Integralna: Intymność – Rozwój – Edukacja, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 17-18 października 2017, Toruń, referat: Kompetencje niewidomej młodzieży w zakresie nawiązywania relacji intymnych

 

  • "Tyflopedagogika - teoria i praktyka. Osoba z niepełnosprawnością wzroku wobec zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej i edukacyjno-rehabilitacyjnej". 14.10.2016, Warszawa; organizator: Zakład Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; referat: Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów