Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Brodacka

dr Małgorzata Brodacka
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ I SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Telefon
(81) 537 63 36
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


Konsultacje w semestrze letnim odbywam w czwartki w godzinach 9.15-11.15. Konsultacje odbywają się w formie on-line za pśrednictwem platformy Wirtualny Kampus po uprzednim umówieniu się drogą mailową.


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=10238&notifyeditingon=1


 


Zapraszam także do kontaktu telefonicznego w godzinach konsultacji.


Wszystkich Państwa rozpoczynających nowe zajęcia, zapraszam do kontaktu (e-mail) lub na stronie konsultacji (15 minut przed zajęciami) po klucz dostępu do zajęć.


 


 

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

  1. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku;
  2. Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych oraz rozwijaniu orientacji przestrzennej u dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
  3. Wykorzystanie badań neuroobrazowych w ocenie funkcjonowania zmysłów u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Najważniejsze publikacje 

  • Brodacka, M. (2018). Efektywność terapoii ręki w pracy z dziećmi z zespołem Downa – studium przypadku. W. A. Pawlak-Kindler (red.). Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. UMCS, Lublin.
  • Brodacka, M. (2018). Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów. W: A. Pytka, M. Maciąg (red.) Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki. Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin
  • Brodacka, M. (2016). Elementy terapii ręki w przedszkolu. W: Z. Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin, s.149-160

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Ze względu na pełnienie opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie w dniach 24-25 marca 2021 nie będzie mozliwości konsultacji telefonicznych. Jednocześnie proszę o zgłaszanie potrzeby konsultacji za pośrednictwem kampusu drogą mailową (jeśli w tych dniach zaistnieje taka potrzeba).

 

Małgorzata Brodacka