Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Brodacka

Telefon
(81) 537 63 36
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


W dniach 13 lipca 2020 - 18 wrzesnia 2020 przebywam na urlopie wypoczynkoym. Na wszelkie wiadomości odpowiem po zakończeniu urlopu.


 

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

  1. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku;
  2. Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w rozwijaniu umiejętności emocjonalno-społecznych oraz rozwijaniu orientacji przestrzennej u dzieci z niepełnosprawnością wzroku.
  3. Wykorzystanie badań neuroobrazowych w ocenie funkcjonowania zmysłów u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Najważniejsze publikacje 

  • Brodacka, M. (2018). Efektywność terapoii ręki w pracy z dziećmi z zespołem Downa – studium przypadku. W. A. Pawlak-Kindler (red.). Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. UMCS, Lublin.
  • Brodacka, M. (2018). Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów. W: A. Pytka, M. Maciąg (red.) Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki. Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin
  • Brodacka, M. (2016). Elementy terapii ręki w przedszkolu. W: Z. Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Wyd. UMCS, Lublin, s.149-160