Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Kalisz

dr hab. Anna Kalisz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam w semestrze letnim na konsultacje online (po uprzednim umówieniu się mailowym) w piątki o godz. 12:45 - 13:45.


Konsultacje stacjonarne (p.416) w dniach:


18 III - godz. 15:45-16:45


1 IV - godz. 14:50-15:50


6 V - godz. 14:50-15:50


3 VI - godz. 15:45-16:45


18 VI - godz. 15:45-16:45


24 VI - godz. 15:45-16:45

O sobie

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9855-0067

 

dr hab. nauk prawnych, radca prawny, mediator sądowy, obecnie pracownik VII Wydziału Biura Orzecznictwa NSA.

 

Specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) prawa europejskiego (w tym prawa Unii Europejskiej oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka)


Działalność naukowa

Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje około 100 publikacji naukowych, z czego ponad 80 zostało wydanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych a niemal 50 w ciągu ostatnich 5 lat. W dotychczasowej pracy naukowej wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań, obejmujących nie tylko teorię i filozofię prawa, lecz uwzględniających przede wszystkim zagadnienia:

  • wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej)
  • praw człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych)

oraz

  • alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji)