Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jerzy Kutnik

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY AMERYKAŃSKIEJ
Telefon
081 5372609
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek, 11.15-13.00, pokój 15B

O sobie

W obecnie prowadzonych badaniach koncentruję się na pisartstwie amerykańskich artystów.

Moje najważniejsze publikacje:

The Novel as Performance: The Fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman. Carbondale, Southern Illinois University Press, 1986.

 John Cage. Przypadek paradoksalny. Lublin, Folium, 1993; wydanie drugie rozszerzone, Lublin, Wydawnictwo Akademickie WSSP, 2012.

Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997.

CAGE100. Materiały z sympozjum z okazji stulecia urodzin Johna Cage'a. Lublin, Ośrpdek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża", 2015. (redakcja)


Działalność naukowa

W dniach 13-16 maja 2015 r. Zakład Studiów Amerykanistycznych zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. "Wordstruck: American Artists as Readers, Writers, and Literati". Konferencja była współfinansowana z grantu Terra Foundation for American Art z Chicago.

 

 

 

 

Informacje o konferencji znajdują się na stronach:

wordstruck2015.umcs.lublin.pl

oraz

https://www.facebook.com/wordstruck2015?fref=ts

 

 


Ogłoszenia