Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Kowalik-Paluch

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
815376317
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: wtorek 15.45-16.45 pokój nr 27. Zapraszam. 


Uwaga


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, proszę o kontakt drogą e-mailową. 


 


Consultations during the summer semester:
Tuesday: 15.45-16.45
In room 27
Address: Faculty of Education Studies and Psychology UMCS
Prezydenta Gabriela Narutowicza 12, 20-400 Lublin

Działalność naukowa

Wykaz publikacji naukowych od 2015 roku: 

1. Katarzyna Kowalik-Paluch, Kultura języka w dyskursie pomiędzy nauczycielem a uczniem, „Studia Kulturowo-Edukacyjne”, Tom XI, No. 1, Lublin 2016 s. 39-52. 

2. Katarzyna Kowalik-Paluch, Dziecko wobec zagrożeń deficytu kontaktu z przyrodą [w:] „Człowiek wobec zagrożeń współczesności” (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s. 89-99. 

3. Katarzyna Kowalik-Paluch, Tworzenie i rozumienie metafor jako przejaw poznawczej zdolności komunikacyjnej małego dziecka, [w:] „Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty, (red.) H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Bydgoszcz 2017, s. 221-238. 

4. Katarzyna Kowalik-Paluch, Miejsce przyrody w rodzinie współczesnej społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:] „Człowiek wobec zagrożeń współczesności” (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Łódź 2018, s. 431-440. 

5. Katarzyna Kowalik-Paluch, Nature in Metaphors as a Manifestation of the Creativity of 9-Year-Old Students. Research Reports  „Prima Educatione”, vol 3, 2019, s. 73-86.

6. Katarzyna Kowalik-Paluch, Zjawisko upośledzenia zmysłowego dzieci konsekwencją nadmiernego korzystania z mediów [w:] „Mass media we współczesnym świecie” (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Łódź 2019, s. 321-330. 

7. Katarzyna Kowalik-Paluch, Znaczenia i sensy nadawane przyrodzie przez uczniów klasy III, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania (red.) B. Borowska, M. Buk-Cegiełka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 115-128.

8. Katarzyna Kowalik-Paluch, Rola rodziny w rozwoju językowym dziecka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, vol 38, no 4, 2019, s. 155-156.