Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Aleksandra Rolewicz

Telefon
81 537 69 94
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pok. 22B