Jednostki i pracownicy - książka adresowa

inż. Aleksandra Rolewicz

Telefon
81 537 69 94
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pok. 22B

Ogłoszenia

UWAGA!

      W związku z Komunikatem Rektora o wprowadzeniu zasad funkcjonowania Uniwersytetu w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce informuję, że Sekretariat Instytutu Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pracuje w trybie zadaniowym (praca zdalna).

W celu zabezpieczenia bieżących zadań wszystkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

aleksandra.rolewicz@poczta.umcs.lublin.pl

maria.kirej@poczta.umcs.lublin.pl

 

Dyżury:

 Aleksandra Rolewicz 5.05., 13-14.05., 18.05.2020

 Maria Kirej 6.05., 11.05., 15.05.2020