Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Miłosz Kudela

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sem. letnim 2019/2020:


Poniedziałki, godz. 10:00 – 12:00


Pokój 303


Przed przyjściem na konsultacje bardzo proszę o kontakt mailowy.

O sobie

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 2013 roku. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. „Niektóre interpretacje sporu realizm – idealizm – antyrealizm”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Jusiaka. W tym samym roku rozpoczął na UMCS studia doktoranckie z filozofii, zakończone w 2019 roku. Tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Antyrealistyczne przeformułowania sporu o realizm. Studium krytyczne w aspekcie sposobu interpretacji kategorii natury” (promotor: prof. dr hab. Janusz Jusiak; recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gutowski, prof. dr hab. Damian Leszczyński).

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu metafizyki i teorii poznania (głównie dotyczące filozoficznego sporu realizm - idealizm - antyrealizm) oraz historii filozofii (zwłaszcza nowożytnej i współczesnej).


Działalność naukowa

Artykuły naukowe:

1. Antyrealizm epistemologiczny Hilarego Putnama – rekonstrukcja i próba oceny, „Kwartalnik Filozoficzny”, T. XLIV, Z.3(2016), s. 69-81.

2. Naturalizm czy naturalizmy? Dlaczego współczesny naturalizm metafizyczny nie jest stanowiskiem jednolitym?, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. IX, fasc. 4(2016), s. 53-63.

3. Nelsona Goodmana koncepcja "tworzenia światów" - analiza krytyczna, "Kultura i Wartości", Nr 17/2016, s. 95-112.

 

Przekłady:

Th. Nagel, Dlaczego materialistyczna, neo-darwinowska koncepcja natury jest niemal na pewno fałszywa, Rozdział 1: Wstęp, „Kwartalnik Filozoficzny”, przeł. M. Kudela, T. XLIII, Z. 2 (2015), s. 183-192.

 

Udział w konferencjach:

6-7.12.2013r. – VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera”. Referat: Wyjaśnienie natury umysłu jako warunek zrozumienia ewolucji wszechświata. Thomasa Nagela krytyka redukcjonistycznego naturalizmu.

 

16-17.05.2014r. – VIII Ogólnopolska konferencja doktorantów „Kierunki Badawcze w Filozofii”. Referat: Perspektywy nieredukcjonistycznego naturalizmu.

 

23-24.05.2014r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a metoda”. Referat: Konflikt religii z nauką?