Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Dziak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

termin: wtorek, godz. 13.00 - 15.00


pokój nr 9 w CJKP

Adres

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

O sobie

Ukończyłam filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2011 r. jestem doktorem nauk humanistycznych. Moje zainteresowania badawcze związane są z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Do 2019 r. realizowałam je w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.

Ukończyłam Podyplomowe studia z informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL. Prowadziłam,  między innymi, zajęcia takie jak: Technologia Informacyjna, Multimedia w edukacji polonistycznej, Humanistyka cyfrowa czy Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym. Jestem autorką książki pt. „Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji” oraz organizatorką cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „e-polonistyka”.

Jestem absolwentką Podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie pracuje jako lektor języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Prowadzę lektorat języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego w czasie kursów miesięcznych i rocznych, a także podczas Letniej Szkoły NAWA. Jestem egzaminatorem podczas egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego i autorką zadań na poziomie C1. Prowadzę również warsztaty dla nauczycieli polonijnych w zakresie tradycyjnych i zdalnych metod nauczania języka polskiego, historii i kultury.

Wykształcenie

 • Filologia polska (2001-2006) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Studia doktoranckie (2006-2008) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Podyplomowe studia z informatyki (2007-2009) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Doktor nauk humanistycznych (2011) – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – na podstawie pracy: Edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji 
 • Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (2018-2019) – Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS – na podstawie pracy: Narzędzia technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Działalność naukowa

 Uczestnictwo w wybranych szkoleniach i kursach:

 • Kurs online: Spice Up Your Business Class (Anna Popławska) - 07.2022 r.
 • Szkolenie: Od obrazu do słowotoku. Niech patrzą i mówią (Małgorzata Klecuń, Edunation) - 10.05.2022 r.
 • Szkolenie: Poznaj Quizizz (Justyna Zaryczańska, Jutro polski) - 6-7.04.2022 r.
 • Szkolenie: Grywalizacja na lekcji z dorosłymi (Anna Popławska) - 15.02.2022 r.
 • Kurs online: Spice Up Your Class: Images (Anna Popławska) - 08.2021 r.
 • Szkolenie: Nauczycielskie studio montażowe - czas podsumowań (Centrum Szkoleń Digitalni Bartosz Chyś) - 24-25.05.2021 r.
 • Szkolenie: Geniallne Edpuzzle (Inspirownia Edukacyjna) - 11-12.05.2021 r.
 • Szkolenie: Escape roomy w edukacji na TIK-TAK! Edukacja zdalna, hybrydowa, tradycyjna (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) - 18-19.03.2021 r.
 • Szkolenie: Escape room w Genially (Inspirownia Edukacyjna) - 22-23.02.2021 r.
 • Kurs: Nauczanie online z Canvą dla edukacji (Agnieszka Prass, EduLearn.expert) - 02.2021 r.
 • Webinar: Nauka grafiki i nowości w Canvie (Agnieszka Prass, EduLearn.expert) - 28.01.2021 r.
 • Szkolenie: Spice Up Your Online Class, cz. II (Anna Popławska) - 16.01.2021 r.
 • Webinar: Język polski wśród języków europejskich (Agnieszka Jasińska) - 3.12.2020 r.
 • Warsztaty online: Genially Masterclass - Christmas Special (Inspirownia Edukacyjna) - 1-2.12.2020 r.
 • Szkolenie: Podstawowe funkcje Autodesk SketchBook i jego wykorzystanie w tworzeniu pomocy dydaktycznych (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) - 28.11.2020 r.
 • Szkolenie: Genially - poznajemy moc gier i kodowania (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) - 19-20.11.2020 r.
 • Webinar: Słownictwo jako pomoc w rozwijaniu kompetencji kulturowej (Agnieszka Jasińska) - 19.11.2020 r.
 • Szkolenie: Jak skutecznie rozwijać komunikację ustną na lekcji języka obcego? - perspektywa neurolingwistyczna (Katarzyna Małecka-Kujunxhiu) - 14.11.2020 r.
 • Szkolenie dla autorów zadań do testów certyfikatowych z jpjo (poziomy B1 i C1), (prowadzące: mgr Elżbieta Jurczak, dr Agnieszka Karolczuk, dr Adrianna Prizel-Kania) - 7.11.2020 r.
 • Warsztaty online: Tworzę interaktywne karty dla moich uczniów (Inspirownia Edukacyjna) - 4-6.11.2020
 • Webinar: Mediacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego (Agnieszka Jasińska) - 29.10.2020 r.
 • Warsztaty online: Escape Room w Genially (Inspirownia Edukacyjna) - 26.10-27.10.2020 r.
 • Warsztaty online: Lekcje z pomysłem! Tworzymy interaktywne zadania dla uczniów (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) - 8, 10.10.2020 r.
 • Kurs online: Video na lekcji (Anna Popławska ONLINE ) - 09.2020 r.
 • Webinar: Gramatyka - jak objaśniać, utrwalać i motywować do nauki (Agnieszka Jasińska) - 24.09.2020 r.
 • Łączenie kompetencji (Agnieszka Jasińska) - 11.09.2020 r.
 • Warsztaty online: Genially Masterclass: Gamification (Inspirownia Edukacyjna) - 24-25.08.2020 r.
 • Kurs online: Escape roomy bez tajemnic - dla początkujących i wtajemniczonych (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) -
 • Genialne Genial.ly - dla początkujących i wtajemniczonych (Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś) - 5-6.06.2020 r.
 • Webinar: Na początku była motywacja (Centrum e-Learningu AGH) - 7.05.2020 r.
 • Webinar: Prowadzenie angażujących webinarów (Centrum e-Learningu AGH) - 17.04.2020 r.
 • Kurs online: Kurs prostego rysowania (Agata Jakuszko - Draw the Words) - 04.2020 r.
 • Kurs z tworzenia dobrych grafik na Facebook i Instagram w programie Canva (Akademia Social Media Storytelling) - 01.2020 r.
 • Webinar: Jak wybudzić studentów ze snu, czyli kilka narzędzi aktywizujących słuchaczy (Centrum e-Learningu AGH) - 19.11.2019 r.
 • Kreatywny marker - kurs pisania markerami, wykorzystanie myślenia wizualnego w edukacji i biznesie (Renata pisze) - 10.02.2019 r.
 • Aktywne wykorzystanie Internetu w dydaktyce szkoły z wykorzystaniem technologii WEB 2.0 (Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego i Kuratorium Oświaty w Krakowie) – 23-23.04.2009 r.
 • Warsztaty e-Portfolio (Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) – 9.04.2008 r.
 • Kurs e-learningowy e-Nauczyciel (Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) – XII 2007 r.
 • Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych (Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa) – 21.12.2006 r.

Wykaz publikacji:

 • Kompetencje w zakresie Technologii Informacyjnej, które powinien zdobyć gimnazjalista, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 3, s. 33-38.
 • O stylistyce, retoryce i sztuce konstruowania tekstu – rozmowa Aleksandry Dziak i Magdaleny Marzec z prof. Barbarą Bogołębską (UŁ), „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 4, s. 14-16.
 • Literatura emigracyjna w teorii akademickiej i praktyce szkolnej. Sprawozdanie z konferencji naukowej ,,Literatura emigracyjna w szkole”, „Zeszyty Naukowe KUL” 2007, nr 2.
 • e-konferencje 2007, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1, s. 145-149.
 • e-dziennik lekcyjny, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 1, s. 157-160.
 • Aktywność ucznia a narzędzia technologii informacyjnej, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 2, s. 124-131.
 • Metoda projektu edukacyjnego jako przykład kształtowania umiejętności międzyprzedmiotowych, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 3, s. 114-120.
 • Dydaktycy wokół problemu szkolnych interpretacji tekstów kultury, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 4, s. 88-91.
 • Multimedia w służbie edukacji polonistycznej, „Zeszyty Szkolne” 2007, nr 4, s. 100-102.
 • e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, ss. 261.
 • Elementy kształcenia na odległość w edukacji polonistycznej, „Zeszyty Szkolne” 2009, nr 1, s. 109-113.
 • W internecie o książce, „Zeszyty Szkolne” 2009, nr 2, s. 115-121.
 • Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie, „Polonistyka” 2010, nr 11, s. 26-32.
 • e-Kształcenie w zakresie treści polonistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 239-250.
 • e-Kształcenie w edukacji polonistycznej – problematyka badawcza, [w:] Dydaktyka polonistyczna. Stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 205-213.
 • e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, wyd. II, Lublin 2012.
 • e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012.
 • Podstawy psychologiczno-pedagogiczne e-kształcenia, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 27-39.
 • Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012, ss. 255.
 • Wpływ mediów cyfrowych na współczesną kulturę, „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 1, s. 102-106.
 • Kształcenie polonistyczne w środowisku cyfrowym, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5 (41), nr 2, s. 95-114.
 • Wybrane narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2013, t. XXI, nr 1-2 (81-82), s. 30-37. 
 • Męski punkt widzenia w polskiej blogosferze, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański-Słupsk, 2014, s. 371-386.
 • e-Learning in Polish Education. Research Issues [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, pp. 87-95.
 • Polonista w erze dygitalizacji [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, t. 2, Kraków 2014, s. 47-59.
 • Cyfrowe strategie badań i edukacji humanistycznej, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14), s. 185-204.
 • Rozrywka w cyberkulturze, [w:] Kulturowy obraz rozrywki, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 285-297.
 • Techniki cyfrowego wspomagania procesu dydaktycznego, [w:] O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. M. Federowicz, SRatajski, Warszawa 2015, s. 267-295.
 • Kształcenie polonistyczne w środowisku cyfrowym, [w:] Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka, t. 2, red. K. Chałas, B. Komorowska, M. Buk-Cegiełka, Lublin 2016, s. 75-93.
 • e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Lublin 2016.
 • Nowoczesne technologie w warsztacie nauczyciela języka polskiego jako obcego (współautor), w przygotowaniu;
 • Wirtualny escape room w kształceniu językowym, literackim i kulturowym – w przygotowaniu.
 • Lubimy Lublin. Zadania do filmów. Poziom B1+/B2, Lublin 2021 (współautor). (projekt filmowy Lubimy Lublin, lubimylublin.umcs.pl, (realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Konkursu: Program Wspierania Inicjatyw Akademickich).

Udział w konferencjach naukowych:

 • II Regionalna Konferencja „Technologia Informacyjna w Edukacji” zorganizowana pod honorowym patronatem J. M. Rektora Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Józefa Kuczmaszewskiego, prof. PL (7.02.2004 r. w Lublinie) – uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „Literatura emigracyjna w szkole” zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 5-6.12.2006 r. – prowadzenie biura konferencji.
 • Szkolenie metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa, 21.12.2006 r. – uczestnictwo.
 • IV Konferencja „Informatyka w Edukacji”, 31.01-1.02. 2007 r. w Toruniu, organizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – uczestnictwo.
 • V Konferencja informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli „eee...e-szkoła, czyli czy technologia zmienia szkołę?” zorganizowana przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu (17.02.2007 r.) podczas XI Targów Edukacyjnych – uczestnictwo.
 • Wojewódzka konferencja metodyczna „e-learning w edukacji” – 8.03. 2007 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – uczestnictwo.
 • III Metodyczna Konferencja Firmy Microsoft dla Otwartych Szkół – 1-2.03.2007 r. w Ustroniu – uczestnictwo.
 • I Konferencja Metodyczna Edukacja XXI. wieku „Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych” – 12-13.04.2007 r. w Warszawie, zorganizowana przez Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski”, Microsoft i Intel – uczestnictwo w warsztatach: „WebQuest dla nauczycieli języka polskiego i historii” oraz „Cyfrowe opowieści – warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych”.
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli” pod Patronatem J. M. Rektora prof. dr. hab. H. Żalińskiego, 19-20.04.2007 r., zorganizowana przez Katedrę Informatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie – uczestnictwo w transmisji online.
 • Konferencja „E-nauczanie: teoria i praktyka. Podstawowe metody i narzędzia nowoczesnego kształcenia” – 25.05.2007 r., zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą w Warszawie przy współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego – uczestnictwo.
 • Warsztaty „e-Portfolio” – 1.06.2007 r., zorganizowane przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – uczestnictwo.
 • VII Konferencja „Uniwersytet Wirtualny. E-nauczanie jako innowacja edukacyjna, społeczna i technologiczna” – 20-23.06.2007 r., zorganizowana przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji – Uniwersytet Warszawski – uczestnictwo.
 • Panel dyskusyjny „Historia literatury w szkole – chronologicznie czy problemowo?”, zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL – 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym – uczestnictwo.
 • Kurs e-learningowy „e-Nauczyciel” (20.08-30.11.2007 r.) – organizowany przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa „e-polonistyka” 21-22.11.2007 r., organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz konferencji, referat Program multimedialny w edukacji polonistycznej. Analiza wybranych programów multimedialnych z listy Środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
 • XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka – „Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury” (26-28.11.2007 r.) – organizowana przez Instytut Filologii PolskieAkademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • „Warsztaty ePortfolio” – 9.04.2008 r. – organizowane przez Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – uczestnictwo.
 • V Konferencja Koła Naukowego APS Pedagogika Zdolności i Informatyka „Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie i oprogramowanie edukacyjne w nauczaniu” (18.04.2008 r.) – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – uczestnictwo.
 • Konferencja „Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych” (30.06.2008 r.) – Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym – uczestnictwo.
 • Konferencja „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Język polski” organizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną (6-7.11.2008 r.) – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – sekretarz konferencji.
 • Konferencja „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu” (26-27.11.2008 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL – sekretarz merytoryczny konferencji.
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela” – organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie (23-24.04. 2009 r.) – uczestnictwo.
 • Organizacja spotkania pt. „Uczeń trudny wyzwaniem dla polonisty” (15.05.2009 r.) dla studentów specjalizacji pedagogicznej filologii polskiej KUL.
 • Warsztaty „Aktywne wykorzystanie Internetu w dydaktyce szkoły z wykorzystaniem technologii WEB 2.0” organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela” – uczestnictwo.
 • Organizacja spotkania pt. „Jak przetrwać staż?” (22.05.2009 r.) dla studentów specjalizacji pedagogicznej filologii polskiej KUL.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Etyka nauczyciela” (9-10.06.2009 r.), organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Kuratorium Oświaty w Lublinie – sekretarz merytoryczny konferencji.
 • Otwarte seminarium naukowe „Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich”, Kazimierz Dolny 29.06.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN) – uczestnictwo.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja naukowa „Od liberatury do e-literatury” (Kamień Śląski 23-24.11.2009 r.), organizowana przez Katedrę Teatru, Filmu i Nowych Mediów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego – uczestnictwo.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 2”, Lublin 3-4.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA); referat: Podstawy pedagogiczno-psychologiczne e-kształcenia; sekretarz konferencji.
 • Konferencja naukowa „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, Warszawa 14.12.2009 r. (Instytut Badań Edukacyjnych) – uczestnictwo.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej” (Ostróda 25-28.03.2010 r.) organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polonijne Centrum Nauczycielskie w LublinieKatedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA; referat: e-Kształcenie na poziomie treści polonistycznych w szkole ponadgimnazjalnej.
 • „Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań i perspektywy badawcze – panel doktorantów i promotorów”. Otwarte seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28.06.2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; referat: e-Kształcenie w edukacji polonistycznej – problematyka badawcza.
 • Otwarte seminarium doktoranckie „Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – polonistyczne horyzonty badawcze” organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (27.06.2012 r.); prowadzenie panelu: Kształcenie komunikacyjne w procesie egzaminowania
 • V Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka wobec wyzwań współczesności” organizowany przez Uniwersytet Opolski (10-13.07.2012 r.); referat: Nowe perspektywy kształcenia polonistów. Metodyka on-line.
 • Konferencja „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (19-20.11.2012 r.); uczestnictwo.
 • Konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą” (30.11.2012 r., Warszawa) organizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – uczestnictwo.
 • Konferencja „Język polski w świecie – wyzwania i perspektywa” organizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (17.12.2012 r., Lublin) – uczestnictwo.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja w świecie cyfrowym. Technologia – Zarządzanie – Edukacja” w Dąbrowie Górniczej (7-8.03.2013 r.) organizowana przez Bibliotekę Główną im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; referat: Wybrane narzędzia TI w badaniach humanistycznych
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 3” (11-12.04.2013 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; funkcja sekretarza konferencji; referat: Narzędzia cyfrowe w pracy badawczej doktorantów WNH KUL.
 • Konferencja „Wymiary wiedzy w Nowych Technologiach”(18-19.04.2013 r.) w Warszawie organizowana przez Koło Badań nad Internetem i nowoczesnymi technologiami CyberLawWydział ArtesLiberales Uniwersytetu WarszawskiegoInstytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Cyfrowe. Projekt Polska; referat: Cyfrowe źródła wiedzy w pracy badawczej.
 • THATCamp Polska. The Humanities and Technology Camp (23-24.04.2013 r.) – udział w sesji prezentacji.
 • Konferencja „Dni Lubelskiej Wyżyny IT” (14-15.05.2013 r.) w Lublinie organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; referat: Polonista w Sieci (współautorki: Agata Poręba, Małgorzata Adamczyk).
 • V Humanistyczny Wiatr od Morza. Międzynarodowa konferencja naukowa „Mężczyzna w kulturze” (6-8.06.2013 r.) organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Ustce; referat: Męski punkt widzenia w polskiej blogosferze.
 • VII edycja seminarium z cyklu „Informatyzacja Instytucji Kultury” pt. „Nowoczesne serwisy internetowe instytucji kultury. Budowanie nowych lub modernizacja istniejących” (4.07.2013 r.) organizowane przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie – uczestnictwo.
 • Szkolenie „Otwarta edukacja i kultura” organizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji w dniach 10-12.07.2013 r. w Białymstoku – uczestnictwo.
 • Konferencja „Narzędzia cyfrowe w edukacji polonistycznej” organizowana przez MSCDN Wydział w Radomiu (17.10.2013 r.); referat: Język polski w erze cyfrowej.
 • Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (20-23.11.2013 r.); referat: Polonista w erze dygitalizacji.
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Teksty kultury uczestnictwa” organizowana przez Instytut Badań Literackich w Warszawie oraz Komitet Nauk o Literaturze PAN (7-8.11.2013 r.); referat: Teksty kultury uczestnictwa w szkole.
 • Wykład pt. „Życie w cyberkulturze” w ramach X Tygodnia Kultury (13.01.2014 r.) organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 • Seminarium z cyklu „Badania naukowe. Wykorzystanie metod online w badaniach naukowych”(4.02.2014 r.) w Warszawie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki – uczestnictwo.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Rozrywka w literaturze, języku i kulturze” (6-7.03.2014 r.) w Piotrkowie Trybunalskim organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filię w Piotrkowie Trybunalskim; referat: Rozrywka w cyberkulturze.
 • Konferencja „Literatura prze-pisana” (14-16.04.2014 r.) w Łodzi organizowana przez Instytut Kultury Współczesnej; referat: Fanfikowe życie szkolnych tekstów kultury.
 • Międzynarodowa konferencja online "Edukacja językowa i literacka online. Od wyzwań do rozwiązań" (2.04.2021 r.) organizowana przez Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katedrę Języków Słowiańskich Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Farnkiwsku (Ukraina), referat: Wirtualny escape room w kształceniu językowym, literackim i kulturowym.